We wtorek, 29 października odbyła się XIV w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Podczas sesji radni zapoznali się z raportem z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” za lata 2017-2018 oraz przyjęli 22 uchwały dotyczące m.in. zmian w budżecie powiatu na rok bieżący, podziału środków w łącznej przekazanych przez PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową czy przyjęcia programów naprawczych powiatowych jednostek ochrony zdrowia.

W ramach uchwały dotyczącej zmian w budżecie powiatu skarżyskiego na rok 2019 radni wprowadzili do budżetu m.in. zwiększoną o 50 tys. złotych dotację z gminy Łączna na realizację wspólnej inwestycji drogowej w Podzagnańszczu, środki na zakup autobusu dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej „Tęcza” w łącznej wysokości 23 tys. złotych, a także pieniądze pozyskane na realizację budowy II etapu ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej w łącznej wysokości 2.205.333 zł. Środki te pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.805.833 zł oraz 400 tys. zł z Lasów Państwowych. Zabezpieczono także w budżecie wkład własny powiatu na tę inwestycję w kwocie 925 tys. zł.

Dokonano także zmiany podziału środków w łącznej przekazanych przez PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową. Zwiększoną kwotę w wysokości ponad 99 tys. zł rozdysponowano na działalność warsztatów terapii zajęciowej (27 tys. zł) oraz na zadania z rehabilitacji zawodowej i społecznej (72.586 zł). W związku z tym z dofinansowania m.in. na podjęcie działalności gospodarczej, turnusy rehabilitacyjne czy zakup sprzętu rehabilitacyjnego będzie mogła skorzystać większa liczba osób niepełnosprawnych z terenu powiatu.

Ponadto radni przyjęli pakiet jedenastu uchwał oświatowych dostosowując je do aktualnego stanu prawnego szkół i placówek oświatowych podległych powiatowi oraz uchwałę regulującą zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego powiatu.

Radni przyjęli także programy naprawcze trzech powiatowych jednostek ochrony zdrowia tj. MOMP, OLK i Szpitala. Natomiast w związku z zaistniałymi nowymi okolicznościami nie przyjęli uchwały dotyczącej wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym Rejów w Skarżysku-Kamiennej. Uchwała wróci pod obrady rady powiatu po dodatkowych konsultacjach społecznych.

Pełny zapis obrad XIV sesji Rady Powiatu Skarżyskiego http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955&bip_id=6340

DSC 0328DSC 0334DSC 0336DSC 0337DSC 0342DSC 0344DSC 0356DSC 0361DSC 0363DSC 0364DSC 0366DSC 0373DSC 0375DSC 0376DSC 0378DSC 0381DSC 0383DSC 0385DSC 0392DSC 0402DSC 0405DSC 0406DSC 0413DSC 0417DSC 0420DSC 0421DSC 0426DSC 0429DSC 0434DSC 0440DSC 0446DSC 0447DSC 0450DSC 0452DSC 0458DSC 0479 copyDSC 0481DSC 0490DSC 0495DSC 0498DSC 0503DSC 0506DSC 0509DSC 0511DSC 0512DSC 0519DSC 0523DSC 0527DSC 0534DSC 0544DSC 0552DSC 0553DSC 0555DSC 0557DSC 0562DSC 0563DSC 0588DSC 0595DSC 0598DSC 0591

skarzyski-powiat-z-widokiem