We wtorek, 29 października Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej obchodził jubileusz 10-lecia istnienia placówki, który był połączony z Dniem Patrona Szkoły oraz ślubowaniem uczniów klas pierwszych. Szkoła od 5 lat nosi imię polskiego chemika, wicepremiera, ministra przemysłu i handlu (1926–1930), ministra skarbu (1935–1939) II Rzeczypospolitej - inżyniera Eugeniusza Kwiatkowskiego. Uroczystość była okazją do podziękowań, gratulacji, wspomnień oraz wyróżnień. Gośćmi wydarzenia byli starosta Artur Berus i członek zarządu powiatu Katarzyna Bilska, którzy złożyli, dyrekcji gronu pedagogicznemu i uczniom życzenia oraz gratulacje jubileuszowe.

- Jubileusz dziesięciolecia szkoły, dzień patrona i ślubowanie klas pierwszych to ważne wydarzenie w życiu szkoły. Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych wspaniale wpisał się w mapę edukacyjną naszego powiatu. Uczniowie uczą się na bardzo interesujących kierunkach, które w przyszłości gwarantują im zatrudnienie, część z nich kontynuuje naukę w szkołach wyższych, osiągając sukcesy w życiu zawodowym i społecznym – mówił starosta Artur Berus, nawiązując jednocześnie do znaczących dla życia gospodarczego kraju dokonań patrona szkoły - inżyniera Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych powstał w 2009 r. z połączenia dwóch szkół czyli Technicznych Zakładów Naukowych oraz tak zwanej „Kolejówki” czyli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. Szkoła kształci młodzież w interesujących i atrakcyjnych z punktu widzenia możliwości na rynku pracy kierunkach łącząc jednocześnie tradycje obydwu szkół. Mocną stroną placówki jest współpraca z zakładami pracy takimi jak Mesko S.A., PKP PLK S.A, firma ZAMEL czy MAN ze Starachowic. Dzięki tej współpracy kształcenie praktyczne w szkole prowadzone jest w ścisłym powiązaniu z pracodawcą. Zakłady pracy wspierają szkołę między innymi poprzez doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne, umożliwienie odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych oraz wycieczek przedmiotowych. Dla uczniów, którzy w przyszłości chcą znaleźć pracę w służbach mundurowych szkoła prowadzi także innowację wojskową. Jest to doskonała forma propagowania wśród młodzieży wiedzy z zakresu obronności i bezpieczeństwa kraju, jak również kształcenia postaw patriotycznych.

Dyrektor szkoły Joanna Żurawka przedstawiając 10 –letnią historię szkoły przybliżyła także postać patrona szkoły - inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego zaznaczając jednocześnie, że patron zarówno dla uczniów jak i dla grona pedagogicznego jest punktem odniesienia, który nadaje kierunek i służy przykładem. - To wokół niego buduje się tradycje oraz wprowadza uczniów w świat wartości.  Inżynier Eugeniusz Kwiatkowski jest postacią wyjątkową, polityk, działacz gospodarczy, który zasłużył się dla Polski również jako minister wicepremier w kilku rządach – mówiła dyrektor Żurawka. Warto podkreślić, że to właśnie z inicjatywy inż. Kwiatkowskiego m.in. zwiększono wydajność Staropolskiego Okręgu Przemysłowego oraz rozpoczęto w 1936 roku budowę Centralnego Okręgu Przemysłowego. Zbudował też fabryki zbrojeniowe w Ostrowcu i Skarżysku, inwestował w sektor energetyczny, lotniczy, papierniczy, hutniczy i radiokomunikacyjny. W 1926 roku nakazał stworzenie Zakładów Azotowych w Mościcach, które wkrótce stały się głównym dostawcą nawozów dla polskiego rolnictwa. Zainicjował także budowę portu i miasta w Gdyni. Znacznie przyczynił się do powstania Stalowej Woli.

Uroczystość jubileuszowa placówki była okazją do uhonorowania tytułem „Przyjaciel ZSTM” osób i firm współpracujących ze szkołą. Wśród osób wyróżnionych znaleźli się przedstawiciele powiatu skarżyskiego - starosta Artur Berus, członek zarządu powiatu Katarzyna Bilska oraz naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Jerzy Krawczyk. Dyplomy „Przyjaciel ZSTM” w podziękowaniu za współpracę, życzliwość i zaangażowanie w realizację planów i zadań Szkoły wręczyła dyrektor szkoły Joanna Żurawka.

Ważnym momentem jubileuszowych uroczystości było ślubowanie uczniów klas pierwszych. Uczniowie uroczyście na sztandar szkoły ślubowali rzetelnie wypełniać obowiązki ucznia, szanować godność własną i innych, dbać o dobre imię szkoły. W tym roku szkolnym w ZSTM utworzono 6 klas pierwszych, do których uczęszcza prawie 170 uczniów. Tegoroczne klasy pierwsze kształcą się w zawodach technik logistyk, technik transportu kolejowego, technik mechatronik i technik mechanik.       

W trakcie spotkania jubileuszowego wręczono nagrody laureatom konkursu wiedzy o patronie oraz zaprezentowano grupę uczniów innowacji wojskowej, która we wrześniu wygrała wojewódzkie zawody sportowo – obronne dzięki czemu uczestniczyła w V Centralnym Zlocie Klas Mundurowych w Żaganiu.

Ponadto nauczyciele wyróżniający się w pracy zostali uhonorowani Nagrodami Dyrektora Szkoły.

Jubileusz 10-lecia ZSTM zakończono występem uczniów klas pierwszych.

DSC 0010 copy copyDSC 0031DSC 0039DSC 0046 copyDSC 0004 copyDSC 0056DSC 0061 copyDSC 0082 copyDSC 0105DSC 0116DSC 0154 copyDSC 0144DSC 0154 copy copyDSC 0160 copyDSC 0167DSC 0182 copy copyDSC 0198DSC 0205DSC 0210DSC 0230 copyDSC 0233 copyDSC 0238DSC 0249DSC 0258 copyDSC 0265 copyDSC 0281DSC 0283DSC 0299DSC 0301DSC 0310DSC 0318DSC 0325