We wtorek, 15 października w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbyły się miejskie i powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości nauczyciele oraz pracownicy szkół i placówek oświatowych z terenu miasta i powiatu skarżyskiego zostali odznaczeni - Medalami za Długoletnią Służbę, Medalami Komisji Edukacji Narodowej oraz wyróżnieni nagrodami - Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Starosty Skarżyskiego i Prezydenta Miasta.

Samorząd powiatu skarżyskiego podczas obchodów reprezentowali - przewodniczący rady Jacek Jeżyk oraz członkowie zarządu Tadeusz Bałchanowski i Adam Ciok.

Życzenia satysfakcji z pracy, wielu osiągnięć, uznania ze strony młodzieży i przełożonych oraz gratulacje odznaczonym i wszystkim osobom wyróżnionym złożył, w imieniu władz powiatu, członek zarządu Tadeusz Bałchanowski, który także wspólnie z przewodniczącym rady powiatu Jackiem Jeżykiem wręczył nauczycielom i pracownikom powiatowych placówek oświatowych nagrody Starosty Skarżyskiego. W tym roku starosta Artur Berus wyróżnił nagrodami 22 osoby.

Życzenia pedagogom z okazji dnia edukacji złożyli także obecni na uroczystości wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik i prezydent miasta Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig.

Obchody, których organizatorem był Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy współpracy Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej uświetnił występ artystyczny dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 5.

Odznaczeni i wyróżnieni

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4 października 2019 r. o nadaniu odznaczeń, na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992), na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej ZŁOTYM MEDALEM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ odznaczeni zostali:

Halina Krystyna STRADOWSKA - nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej

Beata Elżbieta TROJANOWSKA – nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej


Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4 października 2019 r. o nadaniu odznaczeń, na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992), na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej SREBRNYM MEDALEM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ odznaczeni zostali:

Iwona Helena DĘBIŃSKA – wicedyrektor Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej
Małgorzata KRZEMIŃSKA – nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej
Janusz MACIEJEWSKI – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej


Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4 października 2019 r. o nadaniu odznaczeń, na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992), na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ odznaczony został:

Marcin KRUK – dyrektor Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kam. 

Postanowieniem Ministra Edukacji Narodowej z 2019 roku MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ otrzymali:

Magdalena Anna BOROWIEC – nauczyciel w Samorządowej Szkole Podstawowej w Ostojowie w gminie Suchedniów
Magdalena MIERNIK – nauczyciel w Samorządowej Szkole Podstawowej w Ostojowie
Małgorzata MOLASY – nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Skarżysku-Kam.

Decyzją Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 września 2019 roku nagrody otrzymały:

Agnieszka Stanisława ŁUTCZYK - wicedyrektor w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej
Iwona MŁODAWSKA-KASPRZYCKA – nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 3 w Skarżysku-Kam.
Grażyna Małgorzata NOWAK – nauczyciel w Zespole Placówek Resocjalizacyjno- Wychowawczych w Skarżysku-Kam.

NAGRODY STAROSTY SKARŻYSKIEGO otrzymali:

Agnieszka MARCZEWSKA
– I Liceum Ogólnokształcące
Dorota MILCARZ - II Liceum Ogólnokształcące
Magdalena NOWAK – Zespół Szkół Technicznych
Jolanta JAGLIŃSKA - Zespół Szkół Ekonomicznych
Joanna ROMANOWSKA – Zespół Szkół Ekonomicznych
Donata GOLIS – Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych
Ewa JAWORSKA - Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych
Iwona WĄSOWSKA – Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych
Elżbieta CIEŚLIK - Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych
Zbigniew ŚWIĄTEK - Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych,
Joanna SKORUPA - Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych,
Maria WRONIEWSKA - Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych,
Zbigniew TALER - Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych,
Ewa BINKOWSKA - Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych,
Natalia SASAL - Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych,
Robert KRZYSZTOSZEK - Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych,
Joanna MĄCZKA - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2,
Artur SZUMIELEWICZ - Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych,
Ewelina LICZBIK - Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych,
Małgorzata DOBROWOLSKA-DĄBROWSKA - Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji,
Roman SOWA - Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji.
Magdalena WIŚNIEWSKA-CIAŚ - II Liceum Ogólnokształcące.

NAGRODY PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ otrzymali:

Agnieszka DRABIK – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 8
Monika WÓJTOWICZ – nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 4
Iwona ŁUSZCZYŃSKA – nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 2
Iwona KOTARSKA – nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 2
Renata ROT – nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 2
Anna WALKOWIAK – nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 2
Agata BUDA – nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 3
Iwona MŁODAWSKA-KASPRZYCKA – nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 3
Ewa KOPEĆ – nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych
Grażyna WÓDZ – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych
Robert WÓJCIK – dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 4
Joanna BIAŁEK – wicedyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 1
Elżbieta NOWIŃSKA – nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 4
Anna ADAMSKA-ŚLĘZAK – nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych

DSC 0051 copyDSC 0052 copyDSC 0060DSC 0061DSC 0069DSC 0072DSC 0082DSC 0087DSC 0092DSC 0095DSC 0097DSC 0099 copyDSC 0109DSC 0114DSC 0118DSC 0123DSC 0125 copyDSC 0130DSC 0135DSC 0139DSC 0141DSC 0146DSC 0148DSC 0151DSC 0154DSC 0160DSC 0168DSC 0169DSC 0171DSC 0173DSC 0182DSC 0187DSC 0188DSC 0189DSC 0190DSC 0194DSC 0201DSC 0204DSC 0211DSC 0013 copyDSC 0020 copy copyDSC 0040 copyDSC 0215DSC 0233DSC 0237DSC 0241DSC 0246DSC 0258DSC 0260DSC 0265DSC 0271DSC 0294DSC 0308DSC 0313DSC 0322 copy