W miniony piątek na terenie zakładu produkującego farby, lakiery i chemię budowlaną NOFAR w Mroczkowie odbyły się powiatowe ćwiczenia ratownicze Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej pod kryptonimem "Mroczków 2019". Celem ćwiczeń było sprawdzenie współdziałania służb PSP, OSP, Zespołu Zarządzania Kryzysowego i innych instytucji w sytuacji zagrożenia. Władze powiatu skarżyskiego podczas ćwiczeń reprezentowała wicestarosta Anna Leżańska.

Założenia do ćwiczeń przewidywały wystąpienie w jednym czasie trzech zagrożeń w różnych miejscach, a mianowicie - powstanie na terenie fabryki NOFAR katastrofy chemicznej, zawalenie się budynku na terenie byłej Cegielni w Sołtykowie, w skutek czego zasypało dwie osoby oraz zapalenie się lasu na obszarze blisko 2 hektarów.

Ćwiczenia miały za zadanie m.in. sprawdzić w praktyce procedury postępowania w konkretnych sytuacjach kryzysowych, a także doskonalić umiejętności współdziałania pomiędzy służbami, instytucjami oraz pracownikami funkcyjnymi zakładu.

W ćwiczeniach udział wzięły jednostki PSP ze Skarżyska-Kamiennej, PSP Kielce, powiatowe jednostki OSP, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z Kielc, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ze Skarżyska, Policja, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz pracownicy Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa starostwa powiatowego.

61114234910135 copy12

Fot. Grzegorz Sławiński