Zarząd Powiatu Skarżyskiego zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie projektu graficznego – logo Powiatu Skarżyskiego, które wykorzystywane będzie na potrzeby identyfikacji wizualnej, promocji i marketingu, jak również w przekazach elektronicznych, medialnych, na nośnikach reklamy zewnętrznej i w drukowanych materiałach promocyjnych sygnowanych przez Starostwo.

Udział w Konkursie jest bezpłatny, dobrowolny i ma charakter otwarty. Konkurs skierowany jest do podmiotów specjalizujących się w projektowaniu znaków graficznych oraz osób fizycznych powyżej 18 roku życia. Zgłoszone w konkursie projekty powinny się charakteryzować wysokim poziomem artystycznym spełniającym jednocześnie rolę marketingową oraz informacyjną, ujmującą w sposób syntetyczny, a zarazem czytelny charakter Powiatu Skarżyskiego. W wyniku postępowania konkursowego, powołana przez Starostę Skarżyskiego Komisja, przyzna jedną nagrodę główną w kwocie 500 zł brutto.

Prace konkursowe oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

  1. Łatwość zapamiętywania i rozpoznawania znaku,
  2. Szeroki zakres skali reprodukcji,
  3. Niepowtarzalność i oryginalność,
  4. Wartości artystyczne znaku: estetyka, oryginalność pomysłu, nowoczesność kompozycji; brak negatywnych skojarzeń,
  5. Niezależność od środka powielania (uniwersalna) i łatwa skalowalność,
  6. Projekt graficzny logo powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania – w tym w materiałach promocyjnych i reklamowych.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w konkursie. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte są w udostępnionych poniżej dokumentach.

pdfRegulamin.pdf529.22 KB

pdfZałącznik nr 1.pdf358.62 KB

docxZałącznik nr 2 - karta zgłoszenia.docx14.02 KB

pdfZałącznik nr 3.pdf364.77 KB

pdfZałącznik nr 4.pdf359.64 KB

pdfZałącznik nr 5.pdf463.47 KB

skarzyski-powiat-z-widokiem