W czwartek, 26 września, obradowała Rada Powiatu Skarżyskiego. Sesja rady powiatu w głównej mierze miała charakter sprawozdawczo – informacyjny. Radni zapoznali się m.in. z informacjami z wykonania budżetu powiatu za I półrocze, wykonania planów finansowych powiatowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za pierwsze 6 miesięcy tego roku, a także z informacją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach o przeprowadzonych kontrolach na terenie powiatu skarżyskiego. Ponadto wysłuchali Sprawozdania z działań podejmowanych w 2018 roku przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na terenie powiatu skarżyskiego. W części rozpatrzenie i podjecie uchwał radni przyjęli uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2018-2035, wprowadzenia zmian w tegorocznym budżecie, a także wyrazili zgodę na przyjęcie od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

Czwartkowa sesja była okazją do przekazania podziękowań dla samorządu powiatu skarżyskiego za wspieranie imprez o charakterze sportowym odbywających się na terenie miasta oraz pracownikom OLK za realizację programów profilaktyki onkologicznej.

Podziękowanie w formie statuetki w imieniu organizatorów na ręce starosty Artura Berusa przekazał radny powiatu Tomasz Wąsowski, organizator dwóch największych w mieście imprez sportowych - Triathlonu Wtórpol i Półmaratonu Wtórpol. Dziękując w imieniu własnym i współorganizatorów obu wydarzeń - Gerarda Magdziarza oraz Karola Mochockiego za wsparcie podkreślił, że tak dużych imprez sportowych propagujących m.in. zdrowy styl życia nie udałoby się zorganizować bez pomocy sponsorów, urzędów i ludzi dobrej woli.

Podziękowania za zaangażowanie w realizację programów profilaktyki onkologicznej w otrzymali także od dyrektora OLK Mateusza Korzeniewskiego pracownicy Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku-Kamiennej. Jednostka ta w okresie od marca 2017 do marca 2019 r. wspólnie z Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach zrealizował w 28 gminach województwa świętokrzyskiego dwa programy w zakresie profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy. Efektem realizacji tych programów było podniesienie w społeczeństwie świadomości programów profilaktycznych. Podziękowania za owocną współpracę przy wdrażaniu programów, w imieniu dyrektora ŚCO w Kielcach prof. dr n. med. Stanisława Góździa na ręce dyrektora OLK oraz dla koordynatora projektów p. Romana Wojcieszka, radnego powiatu, przekazał dr Leszek Smorąg z centrum onkologii w Kielcach. W imieniu rady powiatu podziękowania złozył przewodniczacy Jacek Jeżyk.   

Jednym z punktów sesji było zapoznanie radnych z informacją o przebiegu wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za I półrocze 2019 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku.

Wykonanie budżetu na koniec czerwca wyniosło po stronie dochodów: 51,92% (55.015.352,40 zł) planu, a po stronie wydatków 46,10% (48.565.746,59 zł) planu osiągając nadwyżkę w wysokości 6.449.605,81 zł.

- Budżet osiągnął nadwyżkę, co jest charakterystyczne dla wykonania I półrocza. Zaznaczyć należy, że wypracowana nadwyżka w tym półroczu jest niższa niż w poprzednim roku o ponad 477 tys. zł – mówiła podczas sesji skarbnik powiatu Bogusława Wilczyńska.

Wydatki inwestycyjne w pierwszym półroczu tego roku zostały wykonane w wysokości 2.520.251,86 zł. Wydatki te zostały poniesione na takie zadania jak:

  • Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącego – 1.607.843,88 zł
  • Budowa boisk szkolnych – 696.075,52 zł
  • Termomodernizacja bursy szkolnej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych – 3.591,60 zł
  • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego – 3.672 zł
  • Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej – 122.877 zł
  • Przebudowa drogi powiatowej Skarżysko-Kamienna –Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra – 70.000 zł
  • Budowa przyłącza wodociągowego z hydrantem zewnętrznym do celów ochrony przeciwpożarowej w Domu Pomocy Społecznej – 15.945,86 zł
  • Wykonanie studni chłonnych odprowadzających wody opadowe od budynku przy ul. Ekonomii – 246 zł

Jak zaznaczyła Skarbnik Powiatu wszystkie zobowiązania regulowane są przez powiat terminowo i w związku z tym brak jest zobowiązań wymagalnych.

Pełny zapis sesji http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955&bip_id=6258

DSC 0003 copyDSC 0027 copyDSC 0008 copyDSC 0012 copy copy copyDSC 0016DSC 0022 copy copyDSC 0030 copyDSC 0032 copyDSC 0039DSC 0045 copyDSC 0049 copyDSC 0055DSC 0123 copyDSC 0127DSC 0130DSC 0131DSC 0133DSC 0138DSC 0146DSC 0057DSC 0078 copy copyDSC 0087DSC 0091 copyDSC 0105DSC 0108DSC 0115DSC 0126DSC 0151DSC 0154DSC 0158DSC 0163DSC 0169DSC 0172DSC 0175DSC 0180DSC 0184DSC 0194DSC 0201DSC 0205DSC 0243DSC 0210DSC 0250DSC 0253DSC 0215DSC 0218DSC 0227DSC 0263DSC 0266DSC 0270DSC 0275DSC 0278

skarzyski-powiat-z-widokiem