Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuje, że 26 września 2019 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej ul. Plac Floriański 1 odbędzie się XIII w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.

Projekt porządku obrad przewiduje między innymi:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X, XI i XII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
 4. Informacja na temat realizacji przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach oraz Obwód Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku-Kamiennej programów profilaktyki onkologicznej.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
 6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji.
 7. Wolne wnioski i oświadczenia.
 8. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach o przeprowadzonych kontrolach na terenie powiatu skarżyskiego.
 9. Sprawozdanie z działań podejmowanych w 2018 roku przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na terenie powiatu skarżyskiego.
 10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za I półrocze 2019 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku.
 11. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których powiat skarżyski jest podmiotem tworzącym.
 12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

   1) rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Skarżyskiego,

   2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019 – 2035,

   3) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,

   4) wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

 1. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

DSC 0078 copy