Serdecznie zapraszamy Gminy, Powiaty i Samorządy Województw do udziału w nowej IX. edycji Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji” (2019). Swoje zgłoszenia Samorządy mogą nadsyłać do 18 października 2019 roku. Zgłoszenie i ankietę można pobrać http://www.lider-edukacji.pl Finał tegorocznej edycji Programu i uroczystość wręczenia Nagród odbędą się w grudniu 2019 roku.

Ideą Programu "Samorządowy Lider Edukacji", od pierwszej jego edycji w 2011 roku, jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. W bieżącej edycji Konkursu po raz pierwszy zostaną przyznane Nagrody Nadzwyczajne „Lider Edukacji Praktycznej” - nadane dodatkowo za szczególnie aktywne, nowatorskie i innowacyjne działania w dziedzinie rozwoju edukacji praktycznej uczniów, tj. edukacji ukierunkowanej na kształtowanie umiejętności, kompetencji i postaw szczególnie pożądanych na rynku pracy (np. umiejętności zawodowych, kompetencji liderskich itp.).
Zgłoszenie dostępne jest na stronie Konkursu: http://www.lider-edukacji.pl/strona-58