W czwartek 19 września, z udziałem starosty Artura Berusa, odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Skarżysku-Kamiennej. Podczas posiedzenia m.in. powołano w skład rady nowego członka, przedstawiono aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy oraz dokonano podziału limitu środków Funduszu Pracy i zmian w zakresie kryteriów przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. Na początku czwartkowego posiedzenia starosta Artur Berus wręczył Pani Edycie Bieniek, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Skarżysku-Kamiennej akt powołania w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Skarżysku-Kamiennej na kadencję 2018-2022. Pani Edyta w radzie rynku pracy jest przedstawicielką Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

Następnie dyrektor PUP Roman Białek przedstawił aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy. Poinformował, że na koniec lipca br. stopa bezrobocia w powiecie skarżyskim wyniosła 14% i była niższa o 1,7% w porównaniu do lipca ubiegłego roku. Zaznaczył także, że w ostatnim czasie tylko w gminie Bliżyn nie wzrosła liczba bezrobotnych natomiast na terenie powiatu bezrobocie rejestrowane wzrosło łącznie o 100 osób.

W dalszej części posiedzenia dokonano podziału limitu środków Funduszu Pracy, które powiat otrzymał z rezerwy FP w wysokości 500 tys. zł z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia". Pieniądze te przeznaczono na staże, prace interwencyjne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Dokonano także zmian w zakresie kryteriów przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jak poinformował Dyrektor PUP w związku z pozyskaniem dodatkowych środków z rezerwy KFS, w wysokości 70 tys. zł, został ogłoszony dodatkowy nabór na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. W ramach naboru pracodawcy będą mogli ubiegać się o uzyskanie środków rezerwy KFS z przeznaczeniem na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

Ponadto Powiatowa Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała wniosek dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

DSC 0090DSC 0096DSC 0100DSC 0110DSC 0117DSC 0091DSC 0119DSC 0121DSC 0123DSC 0124