Punktualnie o godz. 8.00 na auli Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej rozpoczęła się dziś Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2019/20. W uroczystości uczestniczyli Starosta Skarżyski Artur Berus oraz Członek Zarządu Powiatu Katarzyna Bilska.

Zebranych na auli skarżyskiego „mechatronika” powitała dyrektor szkoły Joanna Żurawka. Wśród zaproszonych gości obok przedstawicieli władz Powiatu Skarżyskiego obecni byli Poseł na Sejm RP Maria Zuba, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych powiatu skarżyskiego.

Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu Hymnu, minutą ciszy uczczono pamięć poległych za Ojczyznę w czasie II wojny światowej.

Następnie głos zabrał Starosta Artur Berus: - Rok szkolny 2019/20, to rok szczególny, bowiem w związku z reformą oświaty, nasze placówki musiały przygotować się na podwójny nabór. Bez wątpienia było to wyzwanie, ale dziś możemy z dumą powiedzieć, że podołaliśmy i ze spokojem możemy inaugurować nowy rok szkolny – przyznał przewodniczący Zarządu Powiatu. – Pragnę życzyć wszystkim nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy oraz uznania i szacunku społecznego. Uczniom życzę rozwijania swoich pasji. Bądźcie w tym niestrudzeni – mówił Starosta w wystąpieniu.

Powiatowe rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20 było okazją do wręczenia nauczycielom przez Starostę Skarżyskiego aktów nominacji na wyższe stopnie zawodowe. Tytuł nauczyciela mianowanego otrzymali: Ilona Wątła (Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych), Iwona Piętak (Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych), Ewa Rabajczyk i Karol Janiszewski (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2).

Ponadto Starosta Artur Berus przekazał czworgu uczniom stypendia przyznane za szczególne osiągniecia sportowe i naukowe, uzyskane w roku szkolnym 2018/19. Za osiągnięcia sportowe otrzymali je: Łukasz Derlatka – uczeń Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej i Julita Kliszewska - uczennica ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2. Za osiągnięcia naukowe, stypendia otrzymali: Mariusz Kania – uczeń II Liceum Ogólnokształcącego oraz Ada Ruszkowska – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego.

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego zwieńczył krótki występ artystyczny przygotowany przez uczniów klas trzecich Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych. Następnie zgromadzeni goście udali się na plac szkolny, gdzie korzystając z okazji, odbyła się ceremonia otwarcia nowo wybudowanego boiska. Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych” na którego realizację Powiat Skarżyski pozyskał środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Przypomnijmy, iż w ramach projektu zmodernizowano 5 boisk sportowych oraz wybudowano jeden plac zabaw przy powiatowych placówkach oświatowych. Całkowita wartość projektu wyniosła 2.746.636,10 zł., z czego aż 2.039.738,32 zł. stanowią fundusze europejskie.

DSC 0012DSC 0012DSC 0012DSC 0012DSC 0012DSC 0012DSC 0012DSC 0012DSC 0012DSC 0012DSC 0012DSC 0012DSC 0012