W ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych, dla którego organem prowadzącym jest powiat skarżyski” co roku Starosta Skarżyski przyznaje stypendia sportowe i naukowe..Starosta Skarżyski Artur Berus przyznał cztery stypendia.

W tym roku wpłynęło 12 wniosków o stypendia, w tym 4 wnioski o stypendium naukowe i 8 wniosków o stypendium sportowe.Komisja stypendialna rekomendowała Staroście Skarżyskiemu Arturowi Berusowi dwie osoby do wyróżnienia za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2018/2019. Są to: Łukasz Derlatka – uczeń Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej i Julita Kliszewska - uczennica ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2. Oni też otrzymają Stypendium Sportowe Starosty Skarżyskiego.

Łukasz Derlatka otrzyma stypendium w wysokości 2000,00 zł za wysokie osiągnięcia w trójboju siłowym. W organizowanych Mistrzostwa Polski w Trójboju siłowym Juniorek i Juniorów: wBędzinie zajął III miejsce, w BiałymstokuIV miejsca, a w Kielcach – V miejsce. Natomiast Julita Kliszewska otrzyma stypendium w wysokości 1000,00 zł za wysokie osiągnięcia sportowe w grze pojedynczej w Świętokrzyskim Turnieju Badmintona Olimpiad Specjalnych (I miejsce) i Świętokrzyskim Mityngu Pływackim Olimpiad Sportowych (I i II miejsce).

W tym roku komisja rekomendowała również dwie osoby do Stypendium Starosty za osiągnięcia naukowe. Dla Mariusza Kani – ucznia II Liceum Ogólnokształcącego za wysokie osiągnięcia m.in. w Ogólnopolskim Konkursie „Eksperyment łańcuchowy” na Wydziale Fizyki i Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (I miejsce), a także dla Ady Ruszkowskiej – uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego za miejsce na podium w Prawniczym Konkursie Krasomówczym oraz Konkursie Historycznym. W tym przypadku Mariusz Kania otrzyma stypendium w wysokości 2000,00 zł, a Ada Ruszkowska – 1000,00 zł.

Stypendia i listy gratulacyjne zostaną przekazane wyróżnionym uczniom podczas Powiatowego Rozpoczęcia Roku Szkolnego, który odbędzie się 2 września 2019r.o godz. 8.00 w Zespole Szkól Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej.

Już dziś zachęcamy do składania wniosków za rok szkolny 2019/2020. Termin do 30 czerwca 2020 r. Przypominamy, że Komisja bierze pod uwagę osiągnięcia sportowe czy naukowe na szczeblu minimum wojewódzkim w konkretnym roku szkolnym.

Obraz1