Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku-Kamiennej oferuje mieszkańcom powiatu skarżyskiego profilaktyczne, bezpłatne badania kolonoskopowe wraz ze znieczuleniem oraz konsultacją gastroenterologiczną. Szpital jest bowiem partnerem Projektu pn. „RAK NA WSPAK – wsparcie profilaktyki w kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego w województwie świętokrzyskim”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. W środę 14 sierpnia przedstawiciele samorządu powiatowego, realizatora projektu oraz szpitala powiatowego informowali o projekcie.

Głównym celem Projektu jest wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka jelita grubego poprzez zachęcenie i zmotywowanie mieszkańców województwa świętokrzyskiego w wieku aktywności zawodowej do udziału w badaniu kolonoskopowym, do końca sierpnia 2020 r.

My ze strony zarządu powiatu cieszymy się, że dyrektorzy naszych jednostek organizacyjnych pozyskują zewnętrzne środki nie tylko na twarde projekty z zakresu infrastruktury, ale też na te miękkie działania, tak jak w tym przypadku na badania profilaktyczne. Kwestia profilaktyki jest niezwykle ważna, dlatego cieszę się, że nasz szpital obok działalności typowo leczniczej podejmuje działania profilaktyczne wykorzystując na ten cel możliwości zewnętrznego finansowania. Dzięki partnerstwu z ZDZ i udziału w projekcie „Rak na Wspak” mieszkańcy naszego powiatu będą mogli wykonać bezpłatnie badania kolonoskopowe – mówi starosta Artur Berus zachęcając jednocześnie do skorzystania z badań.

Jak informuje dyrektor Projektu „Rak na Wspak” Magdalena Barańska z ZDZ Kielce rak jelita grubego jest w czołówce najczęściej stwierdzanych nowotworów złośliwych w Polsce, dlatego tak istotna jest profilaktyka i jak zaznacza właśnie kolonoskopia jest badaniem, które pomaga wykryć zmiany przednowotworowe i nowotworowe we wczesnym etapie rozwoju. A to natomiast znacznie zwiększa szanse na ich wyleczenie.

W ramach Projektu przewiduje się przebadać prawie 2,5 tys. osób z terenu województwa świętokrzyskiego informuje konsultant projektu poseł Mirosław Pawlak, który podkreśla, że cieszy się z zaangażowania Starosty Skarżyskiego, samorządu powiatowego, samorządów gminnych oraz dyrekcji szpitala w ten Projekt.    

Również według specjalistów kolonoskopia jest badaniem, które warto wykonać profilaktycznie. Jak podkreśla chirurg ze skarżyskiego szpitala lek. med. Stanisław Kozak przy wykrywaniu raka jelita grubego istotny jest czas, im wcześniej zostanie zdiagnozowany, tym większe są możliwości leczenia i wyleczenia. Ponadto wczesna diagnoza daje możliwość wydłużenia okresu przeżycia, niż w przypadkach, gdy rak jelita grubego zostanie wykryty w dużym stopniu zaawansowania.

- Badanie kolonoskopowe w skarżyskim szpitalu wykonywane jest w pełnym komforcie w znieczuleniu dożylnym więc nie należy się go obawiać - mówi dr Kozak. 

Skarżyski szpital powiatowy bez wahania przystąpił do Projektu, szpital posiada bowiem nowoczesną pracownię endoskopii oraz odpowiednią kadrę medyczną.

- Nasz szpital posiada nowoczesną pracownię endoskopii, odpowiedni sprzęt do wykonywania tego typu badań, oraz kadrę medyczną, bez której takie badania nie mogłyby być wykonane, dlatego też mogliśmy zostać partnerem Projektu, a jednocześnie zaoferować mieszkańcom powiatu skarżyskiego badania na najwyższym poziomie - informuje dyrektor skarżyskiego szpitala powiatowego Leszek Lepiarz. - Ja ze swej strony zapraszam mieszkańców powiatu, aby przez najbliższy rok korzystali z bezpłatnego badania profilaktycznego w naszym szpitalu - dodaje dyrektor.

W najbliższym czasie, jak informuje starosta Artur Berus ZOZ zakupi nowy kolonoskop, a to oznacza, że badania te będą jeszcze bardziej komfortowe.

Zapisy na badania już są. Jak zaznacza Adam Ciok członek zarządu powiatu z bezpłatnego badania profilaktycznego w skarżyskim szpitalu powiatowym mogą skorzystać osoby w wieku od 25 do 65 roku życia, które nie mają objawów klinicznych sugerujących na istnienie raka jelita grubego. Zgodnie z Projektem na badania mogą zgłaszać się przede wszystkim osoby w wieku:

  • 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego
  • 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego
  • 25-49 lat z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC w poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.

Uczestnicy Projektu objęci zostaną pełną ofertą profilaktyczną bezpłatnych badań kolonoskopowych oraz bezpłatnego znieczulenia podczas tego badania oraz otrzymają wsparcie towarzyszące jak np. zwrot kosztów transportu lub transport zorganizowany na badanie, zapewnienie opieki osoby trzeciej, zapewnienie opieki nad osobą zależną od osoby poddanej badaniu, podczas czasu poświęconego na badanie.

Osoby u których stwierdzone zostaną objawy sugerujące wystąpienie raka jelita grubego lub inne objawy, które uniemożliwiają przeprowadzenie badania kolonoskopowego, będą miały zapewnioną opiekę w postaci bezpłatnych konsultacji u gastroenterologa.

Osoby zainteresowane badaniem proszone są o bezpośrednie zgłaszanie się do:

ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKARŻYSKU KAMIENNEJ
Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Szpitalna 1
26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA
tel. 41 39-56-201, 516 209 201
fax. 41 25-32-944

DSC 0158DSC 0106DSC 0113DSC 0135DSC 0118DSC 0122DSC 0123DSC 0124DSC 0126DSC 0129 copyDSC 0139DSC 0140

skarzyski-powiat-z-widokiem