W środę 12 sierpnia w Starostwie Powiatowym z udziałem starosty Artura Berusa, wicestarosty Anny Leżańskiej oraz członka zarządu powiatu Adama Cioka odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych nowej kadencji. Podczas posiedzenia starosta wręczył nowym członkom rady akty powołania do pracy w Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych oraz pożegnał uroczyście przedstawicieli rady, która zakończyła dotychczasową działalność kadencyjną. Nowa rada liczy pięciu członków, a jej kadencja trwa 4 lata.

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych rozpoczęto od podziękowań za owocną współpracę i dotychczasową pracę na rzecz osób niepełnosprawnych członkom rady kadencji 2015-2019.

- W imieniu Samorządu Powiatu Skarżyskiego oraz swoim własnym bardzo serdecznie dziękuję Państwu za współpracę oraz pełną zaangażowania pracę społeczną na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz kreowania ich pozytywnego wizerunku wśród społeczności lokalnej – mówił starosta Artur Berus życząc wszystkim dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Za współpracę z zarządem powiatu oraz starostwem w imieniu rady ds. osób niepełnosprawnych podziękował przewodniczący p. Leon Gójski.

Obecny na posiedzeniu dyrektor PCPR w Skarżysku-Kamiennej Paweł Perkowski także podziękował odchodzącej radzie za głos doradczy i czynny udział w komisjach, które decydowały o podziale środków PFRON oraz wyraził nadzieję, że współpraca z nową radą będzie równie owocna.

Następnie starosta wręczył akty powołania nowym członkom rady. W skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych kadencji na lata 2019-2023 weszli przedstawiciele zgłoszeni przez działające na terenie powiatu organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządowe. Rada liczy 5 osób. Są to: Leon Gójski przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skarżysku-Kamiennej, Zofia Ubysz przedstawicielka Skarżyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Anna Jóźwik przedstawicielka Fundacji „Kawałek serca” w Skarżysku-Kamiennej, Elżbieta Miernik przedstawicielka Skarżyskiego Klubu Amazonek oraz Barbara Żuczek – Volonakis przedstawicielka Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna „Pod Prąd” w Suchedniowie.

Po przedstawieniu sprawozdania z 4-letniej działalności poprzedniej rady, nowa rada wybrała przewodniczącą p. Annę Jóźwik. Wiceprzewodniczącym natomiast został p. Leon Gójski, a sekretarzem p. Zofia Ubysz.

Gratulacje wybranemu gremium przekazała w imieniu zarzadu powiatu wicestarosta Anna Leżańska podkreślając, że cieszy się iż taka rada istnieje, ponieważ jest łącznikiem pomiędzy samorządem powiatowym a środowiskiem osób niepełnosprawnych. 

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym przy Staroście Skarżyskim. W planie do realizacji na rok 2019 rada założyła sobie przede wszystkim opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pełnienie dyżurów przez członków rady w celu udzielania porad i informacji osobom niepełnosprawnym. Dyżury pełnione będą w siedzibie PCPR pl. Floriański 1 w każdy czwartek w godzinach od 16.00 do 17.00.

DSC 0006DSC 0010DSC 0014DSC 0016DSC 0024DSC 0027 copyDSC 0034 copyDSC 0039DSC 0045DSC 0064 copyDSC 0068DSC 0075DSC 0078DSC 0090DSC 0094 copyDSC 0100

skarzyski-powiat-z-widokiem