W czwartek 8 sierpnia po raz XI obradowała Rada Powiatu Skarżyskiego. Radni przyjęli cztery uchwały, w tym m.in. uchwalili zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2019 rok. W związku z tym od września br. obowiązywać będzie nowy harmonogram dyżurów nocnych. Sesja odbywała się w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym, czyli na wniosek Zarządu Powiatu Skarżyskiego.

Jak poinformował starosta Artur Berus podczas przedstawiania projektu uchwały w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2019 rok, zmiany rozkładu godzin pracy aptek na terenie powiatu skarżyskiego wynikają z zaprzestania świadczenia usług dwóch aptek na terenie Skarżyska-Kamiennej zlokalizowanych przy ul. Sokolej 2 i Sokolej 30. Starosta zaznaczył także, że załączniki do uchwały określające godziny pracy aptek jak i harmonogram dyżurów nocnych na 2019 r. zostały pozytywnie zaopiniowane przez Prezydium Kieleckiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej, Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów oraz Wójtów Gmin Bliżyn, Łączna i Skarżysko Kościelne. Obecnie usługi apteczne na terenie powiatu skarżyskiego świadczyć będą łącznie 24 apteki, w tym dwie w Gminie Bliżyn, osiemnaście w Skarżysku-Kamiennej, jedna w Skarżysku Kościelnym i trzy w Suchedniowie.

Ponadto radni uchylili uchwałę Nr 334/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na ujawnianie należności pieniężnych Powiatu Skarżyskiego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych, przyjęli „Lokalny programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski”, w ramach którego uzdolnieni uczniowie szkół średnich z terenu powiatu skarżyskiego mogą ubiegać się o naukowe i sportowe Stypendium Starosty Skarżyskiego.

Rada podtrzymała także swoje stanowisko zawarte w Uchwale Nr 73/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.

Sesja Rady Powiatu Skarżyskiego 08.08.2019 pełny zapis http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955&bip_id=6116

DSC 0013DSC 0018DSC 0021DSC 0023DSC 0025DSC 0029DSC 0044DSC 0048DSC 0052DSC 0053DSC 0056DSC 0057DSC 0060DSC 0064DSC 0067DSC 0071DSC 0074DSC 0080 copyDSC 0081DSC 0094DSC 0096DSC 0084

skarzyski-powiat-z-widokiem