Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuje, że 8 sierpnia 2019 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Plac Floriański 1, odbędzie się XI w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2019 rok,

2) uchylenia uchwały Nr 334/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na ujawnianie należności pieniężnych Powiatu Skarżyskiego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych,

3) przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski”,

4) podtrzymania stanowiska zawartego w Uchwale Nr 73/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.

  1. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym sesja zwołana została na wniosek Zarządu Powiatu.

DSC 0001

skarzyski-powiat-z-widokiem