W czwartek 1 sierpnia wicestarosta Anna Leżańska przy udziale dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej Marka Czyża odebrała z rąk wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek i wicewojewody Bartłomieja Dorywalskiego promesę na ponad 2 miliony 600 tys. złotych. To dotacja przyznana dla powiatu skarżyskiego w ramach podziału środków rządowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w ramach której przewiduje się dofinansowanie w 2019 r. odbudowy dwóch dróg powiatowych. 

- Są to kolejne środki, które samorząd powiatu skarżyskiego pozyskał na drogi dzięki staraniom zarządu powiatu i zaangażowaniu pracowników ZDP – mówi starosta Artur Berus dodając, że 80% dotacja to znaczące wsparcie finansowe dla powiatu skarżyskiego.

Pieniądze w wysokości 2.632.000 zł przyznane zostały na realizację dwóch powiatowych inwestycji drogowych – odbudowę drogi powiatowej 0595T Klonów - Nademłynie od km 0+000 do km 1+400 oraz na odbudowę drogi powiatowej 0587T Gózd - Psary - Bodzentyn od km 0+000 do km 1+690.

- Realizacja tych zadań ze środków własnych byłaby dla naszego samorządu ogromnym obciążeniem, tym bardziej, że są to zdarzenia losowe – zaznacza starosta Artur Berus. - Droga w Klonowie w gminie Łączna po nawalnych deszczach jest w fatalnym stanie. Dlatego też dziękuję Pani Wojewodzie Agacie Wojtyszek za pozytywne rozpatrzenie naszych wniosków – dodaje starosta.

Dotacja zostanie udzielona powiatowi na podstawie umowy w październiku br.

DSC 0027DSC 0034DSC 0043DSC 0015DSC 0115DSC 0128DSC 0080DSC 0152DSC 0173DSC 0185

skarzyski-powiat-z-widokiem