We wtorek 16 lipca w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej starosta Artur Berus i skarbnik Bogusława Wilczyńska podpisali z wojewodą Agatą Wojtyszek umowy na dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dwóch inwestycji drogowych na terenie powiatu skarżyskiego. Dofinansowanie rządowe dla Samorządu Powiatu Skarżyskiego w ramach umów wynosi prawie 910 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na przebudowę dróg powiatowych w Pozdagnańszczu i Mroczkowie. Łączna wartość obu inwestycji to ponad 1 milion 819 tysięcy złotych.

Prace remontowe na drogach powiatowych w Podzagnańszczu w gminie Łączna i w Mroczkowie gmina Bliżyn już zostały rozpoczęte, a podpisane umowy na dofinansowanie robót są tylko dopełnieniem formalności do wartości zadań po przetargach. Dziś wicestarosta Anna Leżańska i przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych przy udziale wójta gminy Bliżyn Mariusza Walachni sprawdzali postęp prac przy realizacji inwestycji drogowej w Mroczkowie.    

Przypomnijmy:

Przebudowa drogi powiatowej numer 0441T w miejscowości Mroczków, gmina Bliżyn na długości 836,68 m polegać będzie na wykonaniu jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5 m, pobocza o szerokości 1 m, chodnika prawostronnego o szerokości 2 m z miejscowym zawężeniem do 1,60 m o nawierzchni z kostki brukowej, zjazdów o szerokości 4 m. W ramach przebudowy wykonane zostanie odwodnienie, regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, zamontowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci poręczy ochronnych oraz wykonane będą na drodze oznakowania pionowe i poziome. Wartość zadania wynosi 924.552,76 zł, a dofinansowanie z FDS – 462.276,00 zł. Wykonawcą drogi jest firma DROGMAS Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Małgorzata Sławińska ze Skarżyska-Kamiennej

Droga powiatowa nr 0588T w miejscowości Podzagnańszcze w gminie Łączna przebudowana zostanie na długości 686,38 m. W ramach przebudowy powstanie jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 6,0 m, chodnik o szerokości 2 m, zjazdy szerokości 4 m, wykonane będzie pobocze gruntowe, dwa skrzyżowania z drogami gminnymi, odwodnienie wraz z wykonaniem przepustów rurowych, przykanalików i umocnieniem skarp oraz dna rowu płytami ażurowymi. Zamontowane zostaną także urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci poręczy ochronnych oraz wykonane oznakowania pionowe i poziome drogi. Wartość zadania wynosi 895.400,00 zł, dofinansowanie z FDS – 447.700,00 zł. Wykonawcą drogi jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ze Starachowic.

Zakończenie prac obu dróg planowane jest w listopadzie br.

DSC 0026 copyDSC 0031DSC 0056 copy copy

Przebudowa drogi w Mroczkowie w trakcie realizacji 

121316

skarzyski-powiat-z-widokiem