We wrześniu ubiegłego roku powiat skarżyski utworzył dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle i somatycznie chorych nowy Dom Pomocy Społecznej „Centrum Seniora”, który mieści się w budynku przy ul. Ekonomii 7 w Skarżysku-Kamiennej. W Centrum Seniora oprócz pobytu stałego, osoby starsze mogą także ubiegać się o pobyt na czas określony w mieszkaniach chronionych wspieranych. Jak zaznacza wicestarosta Anna Leżańska jest to nowa forma wsparcia na terenie województwa świętokrzyskiego dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych, które potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.

„Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej dysponuje 30 miejscami w pokojach jedno i dwuosobowych z łazienkami i aneksami kuchennymi, które są w pełni przygotowane i wyposażone w niezbędne sprzęty do zamieszkania i codziennego funkcjonowania.

Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. Opłatę ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym, zgodnie z Regulaminem mieszkań chronionych i ustaleniami dotyczącymi opłatności za pobyt, zależy od dochodu mieszkańca. Jak informuje Agnieszka Herbuś dyrektor DPS "Centrum Seniora" w Skarżysku-Kamiennej maksymalna odpłatność za pobyt miesięczny wynosi 865,72 zł i obejmuje podstawową opiekę świadczoną przez wykwalifikowanych opiekunów, pomoc socjalną, udział w warsztatach terapii zajęciowej, sprzątanie, koszt energii elektrycznej, cieplnej, wody, odprowadzania ścieków, wywóz odpadów, użytkowanie windy, konserwacje oraz przeglądy techniczne sprzętów i instalacji.

Decyzję kierującą do mieszkania chronionego wydaje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej.

Szczegółowe zasady przyjęcia i pobytu w mieszkaniach chronionych zawarte są w Regulaminie mieszkań chronionych wspieranych (z załącznikami) oraz zarządzeniu w sprawie ustalenia kosztu pobytu w mieszkaniach chronionych wspieranych mieszczących się w budynku Domu Pomocy Społecznej ,,Centrum Seniora" w Skarżysku Kamiennej przy ul. Ekonomii 7. Dokumenty te dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego pod linkiem http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=1050

"Centrum Seniora"

ul. Ekonomii 7

26-110 Skarżysko-Kamienna

tel. 41 3012100

e-mail:

 

Zobacz ulotkę „Centrum Seniora” Mieszkania Chronione Wspierane pdfulotka_a5_mieszkania_chronione.pdf6.32 MB

 

Bez tytułu1 Bez tytułu2

DSC 0381DSC 0382DSC 0375 copyDSC 0362DSC 0365DSC 0368 copyDSC 0374DSC 0379DSC 0391DSC 0394DSC 0399DSC 0404DSC 0406

skarzyski-powiat-z-widokiem