W czwartek 27 czerwca podczas X sesji Rady Powiatu Skarżyskiego, radni udzielili wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu Skarżyskiego działającemu pod kierunkiem starosty Artura Berusa. Podczas sesji przyjęto łącznie 20 uchwał oraz dokonano oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej powiatowych jednostek służby zdrowia za 2018 rok.

Ponad 100,4 mln złotych dochodów, wydatki na poziomie 96,60 % planu, nadwyżka 3,4 mln złotych, przychody ponad 2,2 mln zł, a rozchody 1,5 mln zł - to najważniejsze liczby sprawozdania z wykonania ubiegłorocznego budżetu powiatu skarżyskiego, które podczas czwartkowej sesji rady powiatu przedstawiła skarbnik powiatu Bogusława Wilczyńska podkreślając, że na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a wszystkie płatności regulowane były terminowo.

Prawie połowę dochodów w budżecie powiatu, bo 49.557.055 zł stanowiła subwencja ogólna, która składała się z: części oświatowej – 37.549.196 zł, części wyrównawczej – 11.566.061 zł, części równoważącej – 412.899 zł oraz uzupełnienia subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów bieżących 28.899 zł.

Jak zaznaczyła skarbnik B. Wilczyńska - w stosunku do 2017 roku wpływy z subwencji są niższe o kwotę zł: 543.662 czyli o 1,09%. Zmniejszyła się część oświatowa subwencji o 2.012.446 zł.

Część oświatowa subwencji zmniejsza się sukcesywnie już od 2013 roku, a od 2016 roku powiat dokłada z własnych środków do utrzymania oświaty.

- W 2016 roku była to kwota 250.312,43 zł, w 2017 roku 962.215,81 zł, a w 2018 roku była to już kwota 4.014.884,91 zł – informowała skarbniczka powiatu.

Ponad 11,6 mln zł powiat przeznaczył w 2018 r. na zadania inwestycyjne głównie na zadania drogowe i oświatowe. W ramach tej kwoty wykonano między innymi:

  • przebudowę ul. Iłżeckiej – droga relacji Skarżysko-Kamienna – Mirzec – 3.886.461,21 zł (w tym wydatki niewygasające 182.000 zł)
  • przebudowę ul. Zagórskiej w Suchedniowie – 2.126.024,63 zł
  • adaptację budynku przy ul. Ekonomii na nowy DPS i mieszkania chronione – 3.921.666,69zł (w tym wydatki niewygasające 104.020 zł)
  • budowę boisk szkolnych – 1.216.039,48 zł (przy I LO, ZPEW i SOSW2)
  • budowę hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym – 78.523,75 zł
  • dokumentację projektową termomodernizacji bursy szkolnej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych – 30.258 zł
  • dokumentacje projektowe inwestycji drogowych – 62.300 zł
  • przekazano dotację dla Powiatu Kieleckiego na przebudowę mostu w Barczy – 50.000 zł
  • zakupiono mikrobus dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 – 74.683,50 zł

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok poprzedzone zostało przeprowadzeniem debaty nad raportem o stanie Powiatu Skarżyskiego za 2018 r. Ostatecznie rada zdecydowała w głosowaniu o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania. Udzieliła też zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Zarówno za udzieleniem wotum zaufania jak i za udzieleniem absolutorium głosowało 11 radnych, przeciwnych było 7 radnych. Głosów wstrzymujących nie było.

– W imieniu Zarządu dziękuje Państwu za zaufanie. Myślę, że tym osobom, które nie były przekonane do pracy zarządu przez kolejny rok swoją pracą wykażemy, że warto głosować za – mówił starosta Artur Berus dziękując radnym za udzielenie wotum zaufania i absolutorium.

Za udzielenie absolutorium za 11 miesięcy ubiegłego roku podziękował radnym także radny Jerzy Żmijewski, który w poprzedniej kadencji pełnił funkcję starosty skarżyskiego.

Należy dodać, że głosowanie obejmowało ocenę obecnego zarządu, jak i również zarządu poprzedniej kadencji w 2018 roku, który zmienił się po jesiennych wyborach.

W dalszej części sesji radni dokonali oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej powiatowych jednostek służby zdrowia za 2018 rok oraz podjęli uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za 2018 rok Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy, Obwodu Lecznictwa Kolejowego i ZOZ w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej oraz podjęli uchwały w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej tych jednostek. Natomiast w bloku rozpatrzenie i podjęcie uchwał przyjęli 11 uchwał m.in. w sprawie:

rozpatrzenia trzech skarg na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej, zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2019-2035 oraz wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok, a także pakiet uchwał dostosowujących nazwy Szkół Policealnych dla Dorosłych będących w składach placówek oświatowych powiatu.

Pełny zapis sesji

http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955&bip_id=6007

DSC 0001DSC 0006 copyDSC 0009 copyDSC 0011 copyDSC 0017 copyDSC 0023DSC 0024 copyDSC 0027 copyDSC 0044 copy copyDSC 0019DSC 0050DSC 0040DSC 0054DSC 0047 copyDSC 0036DSC 0056DSC 0064 copyDSC 0083DSC 0089DSC 0092 copyDSC 0094DSC 0096DSC 0113DSC 0118DSC 0123DSC 0131DSC 0139 copyDSC 0143DSC 0149DSC 0153DSC 0167DSC 0171DSC 0188DSC 0199DSC 0200DSC 0218

gajdanosowicz

DSC 0229DSC 0220 copy