Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuje, że 27 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej ul. Plac Floriański 1 odbędzie się X W kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.

Projekt porządku obrad przewiduje między innymi:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII i IX sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
 5. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia.
 1. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu skarżyskiego za 2018 rok:

   1) przedstawienie raportu o stanie powiatu,

   2) debata,

   3) podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Skarżyskiego wotum zaufania.

 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok i podjęcie uchwał:

   1) przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu,

   2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2018 rok,

   3) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Skarżyskiego,

   4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej,

   5) dyskusja,

   6) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2018 rok,

   7) podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.

 1. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej MOMP w Skarżysku- Kamiennej za 2018 rok:

   1) przedstawienie raportu i sprawozdania finansowego MOMP w Skarżysku-Kamiennej,

   2) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2018 rok,

   3) podjęcie uchwały w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

 1. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej OLK w Skarżysku-Kamiennej za 2018 rok:

   1) przedstawienie raportu i sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej,

   2) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 2018 rok,

   3) podjęcie uchwały w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.

 1. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej ZOZ w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy za 2018 rok:

   1)przedstawienie raportu i sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,

   2) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2018 rok,

   3) podjęcie uchwały w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie.

 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

   1) rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,

   2) rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,

   3) rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej,

   4) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2019-2035,

   5) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,

   6) dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej,

   7) dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej,

   8) dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej,

   9) dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 4 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Skarżysku-Kamiennej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej,

   10) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości powiatu skarżyskiego,

   11) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości powiatu skarżyskiego.

 1. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

DSC 6250

skarzyski-powiat-z-widokiem