Starosta Artur Berus i członek zarządu powiatu Tadeusz Bałchanowski wzięli udział w sesji popularnonaukowej połączonej z promocją publikacji pt. „Piękne, rzadkie i chronione”. To najnowsza publikacja wydana przez powiat skarżyski z serii Skarżyskich Zeszytów Ligi Ochrony Przyrody. Sesja odbyła się w piątek 14 czerwca, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

- Dziś chcę bardzo gorąco podziękować wszystkim autorom artykułów, zdjęć oraz zespołowi redakcyjnemu za zaangażowanie, za pracę w powstanie tej publikacji.  Chcę Państwu także podziękować za to, że w tak wartościowy i ciekawy sposób przyczyniacie się do promocji naszego powiatu. Ta publikacja, jak i wszystkie poprzednie są znakomitym przykładem na to, że Powiat Skarżyski to bogactwo przyrodnicze, które warto dokumentować dla przyszłych pokoleń. Dziękuję i gratuluję - mówił podczas sesji starosta Artur Berus witając uczestników spotkania oraz zachęcając mieszkańców powiatu do sięgnięcia po książkę i odkrywania ciekawostek przyrodniczych naszego regionu.

W ósmej części „Pięknych, rzadkich i chronionych" znalazły się artykuły i komunikaty omawiające różne elementy i aspekty przyrody na tle historycznym, a także bardzo ciekawe materiały tematyczne z zakresu szeroko pojętej przyrody nieożywionej i przyrody ożywionej.

Znajdziemy tu m.in. artykuły ilustrujące znaleziska paleontologiczne w kopalni „Bukowa Góra”, z omówieniem na tym tle bardzo ciekawej, wymarłej już, rodziny kręgowców - ryb pancernych, czy bogaty świat grzybów wielkoowocnikowych rezerwatu "Świnia Góra". W publikacji znajdziemy także artykuł ukazujący "tajemny świat" pluskwiaków - owadów, których zestaw fotografii pozwala, dostrzec ich ulotne piękno, a które niekoniecznie najlepiej się z tym pięknem kojarzą. Nieco uwagi w książce poświęcono także nietoperzom występującym w powiecie skarżyskim oraz badaniom i działaniom, które podjęto w celu zabezpieczenia stanu zdrowotnego rosnącego w sąsiednim powiecie kieleckim - dębu "Bartka".

O tym, że warto badać i odkrywać lokalną przyrodę, która kryje jeszcze wiele ciekawych rzeczy mówił także autor i członek zespołu redakcyjnego publikacji pt. „Piękne, rzadkie i chronione” Ryszard Sowa, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa skarżyskiego starostwa powiatowego, który poprowadził sesję popularnonaukową.

Uczestnicy piątkowej sesji popularnonaukowej mieli okazję wysłuchać prezentacji części autorów, których artykuły znalazły się w książce „Piękne, rzadkie i chronione”.

Andrzej Staśkowiak autor artykułu "Wynurt lśniący Ceruchus chrysomelinus w lasach Świniej Góry" oraz dwóch komunikatów o motylach i chrząszczach zaprezentował piękne okazy chrząszczy wraz z ciekawostkami ich życia i roli w przyrodzie oraz miejscami ich występowania w naszym powiecie.

Przedstawiciel Geoparku Kielce dr Bartosz Piwowarski, autor artykułu "Rośliny zarodnikowe kompleksów skalnych "Brama Piekielna" i "Pleśniówka"" omówił rośliny naczyniowe - mszaki, widłaki, paprocie, spotykane na Skałce Rejowskiej, w Piekle Dalejowskim, Bramie Piekielnej i Pleśniówce.

Natomiast przedstawicielka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu dr inż. Edyta Nowicka autorka artykułu "Projekt "Dąb Bartek. Nasz wspólny znajomy"" zaprezentowała ostatnie badania dębu Bartka i ich rezultaty w kontekście zachowania okazu jako pomnika przyrody.

Ponadto w publikacji zamieszczono takie artykuły i komunikaty jak:

Artykuły

 • Marcin Medyński, Piotr Kardyś, Marcin Janakowski - "Źródła do dziejów lasów i leśnictwa z terenu obecnego powiatu skarżyskiego w Archiwum Państwowym w Radomiu: Zarząd Dóbr Państwowych",
 • Piotr Kardyś - "Przyroda powiatu skarżyskiego w naukowych i popularnonaukowych pracach historycznych (na wybranych przykładach publikacji z XXI wieku)",
 • Jan Urban - "Skałki Pleśniówki jako inspiracja do rozważań o metodologii nauki",
 • Wiesław Mróz - "Ryby pancerne w kamieniołomie Bukowa Góra",
 • Janusz Łuszczyński - "Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Świnia Góra",
 • Jacek Koba - "Ostoja Sieradowicka",
 • Mariusz Gwardjan - "Z tarczą czy na tarczy - pluskwiaki z rodziny tarczówkowatych",
 • Ryszard Sowa - "Ssaki Mammalia spotykane na obszarze powiatu skarżyskiego",
 • Łukasz Misiuna, Grzegorz Gołębniak - "Zimowanie nietoperzy Chiroptera w piwnicach przydomowych we wsi Odrowążek, gm. Bliżyn, woj. świętokrzyskie".

Komunikaty

 • Łukasz Maślikowski - "Kruszczyk połabski Epipactis albensis w Lasach Suchedniowskich",
 • Andrzej Staśkowiak - "Dostojka laodyce Argynnis laodice nowy gatunek motyla dziennego dla powiatu skarżyskiego",
 • Andrzej Staśkowiak - "Nowe stanowisko zgniotka szkarłatnego Cucujus haermatodes
 • na Zagórzu w gminie Bliżyn".

Publikacja „Piękne, rzadkie i chronione” liczy 220 stron w tym kilkadziesiąt fotografii zarówno w kolorze jak i czarno-białych. Książka, w nakladzie 400 sztuk, została wydana i sfinansowana przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.

W sesji popularnonaukowej udział wzięli: starosta Artur Berus, członek zarządu powiatu Tadeusz Bałchanowski, przedstawiciel Geoparku Kielce dr Bartosz Piwowarski, przedstawicielka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu dr inż. Edyta Nowicka, prelegent, autor artykułów Andrzej Staśkowiak, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Ryszard Sowa wraz z pracownikami wydziału, naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Jerzy Krawczyk, przedstawiciele uczniów i nauczycieli skarżyskich szkół oraz mieszkańcy powiatu.

DSC 0407DSC 0413DSC 0379 copyDSC 0385 copyDSC 0390 copyDSC 0435 copyDSC 0436DSC 0401 copy copyDSC 0417 copy copyDSC 0447DSC 0448 copy copy copyDSC 0457DSC 0458DSC 0462DSC 0466DSC 0468 copyDSC 0470 copy copy