W dniu 7 czerwca 2019 r. w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku- Kamiennej z inicjatywy Zarządu Powiatu Skarżyskiego odbyło się bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych, działających na terenie powiatu skarżyskiego, a także pracowników jednostek samorządowych, zajmujących się współpracą z trzecim sektorem z zakresu przekazywania i rozliczania  dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych „Zmiana druków ofert, umów i sprawozdań”. Szkolenie poprowadził Pan Artur Gluziński, wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec.

W dwugodzinnych warsztatach szkoleniowych  wzięło udział 30 osób. Na wstępie zostały omówione przez prowadzącego wszystkie zmiany druków umów i sprawozdań, dotyczących realizacji zadań publicznych, jak również zadań realizowanych w trybie pozakonkursowym tzw. „małych grantów”. Potem był czas na pytania do prowadzącego. Nowe zasady i nowe wzory obowiązują od marca 2019 r.

OP3B2095OP3B2094 copy