W dniu 25 maja b.r. w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie odbyła się konferencja naukowa pod hasłem „WZMACNIAJMY RODZICÓW – UMOŻLIWIAJMY KARMIENIE PIERSIĄ”, podczas której miało miejsce uroczyste wręczenie certyfikatów pięciu szpitalom, które w tym roku obroniły tytuł: „Szpitala Przyjaznego Dziecku”. Jednym z nich był Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej - Curie.Certyfikat odebrali  w imieniu dyrektora placówki Leszka Lepiarza pracownicy Oddziału Neonatologii. Tytuł "Szpital Przyjazny Dziecku" Komisja Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią przyznała dla skarżyskiego Szpitala na lata 2019-2023.           

Inicjatywa ta, to międzynarodowa idea, która powstała, aby przywrócić prawidłowy sposób żywienia dzieci na całym świecie, czyli odpowiednio promować karmienie piersią. Powołały ją Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF). W Polsce od 1994 roku tytuł: „Szpitala Przyjaznego Dziecku” nadaje Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią, który został powołany przy współudziale Ministerstwa Zdrowia, Polskiego Komitetu UNICEF oraz Instytutu Matki i Dziecka.

Szpitale, które są odznaczone tytułem, przestrzegają przyjętych zasad, a zatem czy w pełni spełnia warunki „Dziesięciu Kroków” postępowania chroniących przebiegu karmienia piersią, czyli tzw. „10 kroków do udanego karmienia piersią”. Wdrożenie 10 kroków wymaga zmian w organizacji pracy w organizacji pracy oddziału położniczego czy noworodkowego, dzięki którym oddział odpowiada zasadom nowoczesnej opieki nad matką i noworodkiem. Cały personel zostaje przeszkolony i musi zrezygnować z wielu dotychczasowych rutynowych praktyk. Zasady te wymagają poszanowania godności i praw kobiet, a w szczególności praw matek karmiących, oraz prawa do opieki medycznej najwyższej jakości, zgodnie z zaleceniami WHO.

W Szpitalach przyjaznych dziecku jest przestrzegany „Międzynarodowy kodeks marketingu produktów zastępujących mleko kobiece”, to znaczy, że na ich terenie obowiązuje zakaz reklamy mieszanek mlekozastępczych oraz akcesoriów do sztucznego karmienia. Każda z tych placówek jest porównywalna do odznaczonych szpitali z całego świata. Każdy Szpital poddawany jest ocenie zewnętrznej i reocenie, potwierdzających czy placówka odpowiada kryteriom globalnym, przyjętym przez UNICEF i WHO.

Dotychczas tytuł ten otrzymało w Polsce łącznie 95 szpitali, z czego aktualny certyfikat posiada ich około 30. Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej już po raz trzeci otrzymał ten prestiżowy tytuł. Tytuł przyznawany jest na 5 lat.      

Po raz pierwszy Szpital przeszedł pozytywną ocenę w zakresie spełnienia kryteriów Szpitala Przyjaznego Dziecku i poprawności realizacji programu „Dziesięć Kroków do Udanego Karmienia Piersią” w 1999 roku , a pierwsza reocena nastąpiła w 2013 r.

W lutym tego roku już po raz kolejny odbył się proces kolejnej reoceny, dzięki czemu placówka znalazła się w gronie zaledwie kilkunastu szpitali w Polsce, które aż trzykrotnie obroniły tytuł.

Najważniejsze warunki, które należy spełnić, aby uzyskać tytuł, sformułowane zostały w formie „10 kroków do udanego karmienia piersią”.

Są to następujące kryteria:

  1. Sporządzić na piśmie zasady postępowania sprzyjające karmieniu piersią i zapoznać z nimi cały personel.
  2. Przeszkolić wszystkich pracowników tak, aby mogli realizować powyższe zasady.
  3. Informować wszystkie kobiety ciężarne o korzyściach karmienia piersią i o postępowaniu podczas karmienia.
  4. Pomagać matkom w rozpoczęciu karmienia piersią w ciągu pół godziny po urodzeniu dziecka.
  5. Praktycznie nauczyć matki (zademonstrować), jak należy karmić piersią i jak utrzymać laktację, nawet jeśli będą oddzielone od noworodków.
  6. Nie dokarmiać i nie dopajać noworodków niczym poza pokarmem kobiecym, z wyjątkiem szczególnych wskazań medycznych.
  7. Stosować system rooming-in umożliwiający matce przebywanie razem z dzieckiem w pokoju od urodzenia i przez całą dobę.
  8. Zachęcać i ułatwiać karmienie piersią na żądanie.
  9. Nie podawać smoczka niemowlętom karmionym piersią.
  10. Angażować się w tworzenie grup wspierających się w karmieniu piersią i w ich pracę, kierować do nich karmiące matki wypisywane ze szpitala lub będące pod opieką przychodni

91e9ac3ae132b4fd3542ca2e1b46e3b0.0DSCN2668f9f0642ae91275f580612400d3fd5ce7.0

tekst i zdjęcia: ZOZ Skarżysko-Kamienna 

skarzyski-powiat-z-widokiem