We wtorek 4 czerwca w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej odbyła się debata społeczna ph. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” poświęcona bezpieczeństwu mieszkańców w powiecie skarżyskim. W debacie samorząd powiatu skarżyskiego reprezentowali starosta Artur Berus, radny Zbigniew Miernik oraz przedstawiciel Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego inspektor Jacek Krzepkowski. Spotkanie z mieszkańcami poprowadzili Komendant Powiatowy Policji insp. Tomasz Śliwiński oraz oficer prasowy asp. Jarosław Gwóźdź.

Debata społeczna ma za zadanie zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Na początku debaty przedstawione zostały najistotniejsze dane dotyczące efektów działań prowadzonych przez skarżyską Policję w roku 2018 w zakresie m.in. przestępczości gospodarczej, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wykroczeń, a także szeroko rozumianej działalności profilaktycznej Policji, zarówno dla zwiększania poczucia bezpieczeństwa obywateli jak i kształtowania ich świadomych postaw i zachowań. Ponadto zaprezentowano aplikację Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i omówiono zasady jej funkcjonowania oraz efekty, jakie udało się osiągnąć przy jej pomocy.

Następnie głos zabrali przybyli na debatę przedstawiciele mieszkańców, rad osiedli, spółdzielni mieszkaniowej, instytucji a także obecni radni, samorządowcy oraz policjanci, którzy wnieśli uwagi i spostrzeżenia dotyczące między innymi bezpieczeństwa związanego ogólnie z ruchem drogowym głównie na skrzyżowaniach. Zwrócono uwagę na zasłaniające oznakowanie, łamanie zakazu ruchu w godzinach nocnych przez samochody ciężkie na drodze przy przejeździe kolejowym w Suchedniowie, spływające na drogę błoto po ulewnych deszczach z nielegalnego wysypiska pomiędzy Łączną a Ostojowem oraz za małą liczbę kontroli policji miejsc zgromadzeń w porze nocnej młodzieży głównie przy MCK na Placu Staffa oraz w okolicy lodowiska. Ponadto mieszkańcy skarżą się na szczekające psy, które pozostają długo bez opieki zamknięte w mieszkaniach w blokach oraz na coraz częstsze wulgarne słownictwo wśród dzieci i młodzieży na placach zabaw i ulicach. jak zaznaczył komendant powiatowy Policji wszystkie wnioski zostały zaprotokołowane i służby Policji będą dążyć do eliminacji tych zagrożeń.

Starosta Artur Berus odniósł się do bezpieczeństwa w ruchu drogowym w kontekście dróg powiatowych. Podkreślił, że Samorząd Powiatu Skarżyskiego na bieżąco współpracuje z Policją w zakresie m.in. oznakowania poziomego i pionowego na drogach, innych niebezpieczeństw, które mogą się zdarzyć na drogach oraz że jest otwarty na uwagi i zgłoszenia ze strony mieszkańców, nie lekceważąc żadnego sygnału.

- W tym roku po raz pierwszy ukazał się program rządowy "Bezpieczni na plus". Powiat skarżyski złożył do tego programu kilka projektów i kilka z nich zostało zakwalifikowanych. - mówił starosta.

Zaznaczył także, iż ważnym przedsięwzięciem, które również wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym będzie wspólna inwestycja powiatu z miastem.

- Przebudowa wiaduktu, budowa ronda turbinowego, będzie też do ruchu włączona w tym projekcie ulica Towarowa, więc sytuacja w tej części miasta, która obecnie w godzinach szczytu jest zakorkowana, na pewno się poprawi - dodał starosta Artur Berus.

Zachęcał także obecnych na debacie do propagowania w swoich środowiskach aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

DSC 0435DSC 0417DSC 0419 copyDSC 0420 copyDSC 0429DSC 0453DSC 0465 copyDSC 0467DSC 0469DSC 0470DSC 0472DSC 0473DSC 0475DSC 0506DSC 0494DSC 0496DSC 0500DSC 0480DSC 0482DSC 0486DSC 0448

skarzyski-powiat-z-widokiem