- Razem możemy więcej - mówił podczas środowej sesji rady powiatu skarżyskiego (29 maja) starosta Artur Berus dziękując Wójtom i Radnym gmin Bliżyn oraz Łączna za przekazane dotacje na przebudowę dróg powiatowych w Mroczkowie i Podzagnańszczu, Wojewodzie Świętokrzyskiemu za przyznane promesy na te drogi oraz Pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych za merytoryczne przygotowanie wniosków. Radni podczas IX sesji jednogłośnie wprowadzili do budżetu powiatu m.in. środki przyznane z Funduszu Dróg Samorządowych oraz dotacje z gmin Bliżyn i Łączna na zadania drogowe. Jest to łącznie kwota w wysokości 1.279.062 złotych.

Radni powiatu skarżyskiego jednogłośnie przyjęli, podczas IX sesji, uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035 oraz wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok wprowadzając tym do budżetu powiatu m.in. środki przyznane z Funduszu Dróg Samorządowych oraz dotacje z gmin Bliżyn i Łączna na zadania drogowe.

Przypomnijmy: Powiat skarżyski otrzymał z Funduszu Dróg Samorządowych promesy dofinansowania w łącznej wysokości 1.278.462 zł z przeznaczeniem na dwie inwestycje drogowe w gminach Bliżyn i Łączna. Promesa na przebudowę drogi powiatowej nr 0441T w m. Mroczków, Gmina Bliżyn wynosi 667.700 zł, natomiast dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w m. Podzagnańszcze, Gmina Łączna przyznane zostało w wysokości 610.762 zł. Ponadto gminy Łączna i Bliżyn udzieliły powiatowi dotacje na te zadania. I tak gmina Bliżyn na przebudowę drogi w Mroczkowie przeznaczyła kwotę 250 tys. zł, a gmina Łączna na przebudowę drogi w Podzagnańszczu – 350 tys. zł. Powiat na realizację obu inwestycji zagwarantował środki w wysokości 600 tys. zł. Podczas środowej sesji rady powiatu skarżyskiego, radni jednogłośnie wprowadzili te kwoty do budżetu powiatu i wieloletniej prognozy finansowej.

Wprowadzenie kwot dofinansowania do budżetu dało jednocześnie Zarządowi Dróg Powiatowych możliwość dokończenia procedury przetargowej na realizację obu inwestycji i wyłonienia wykonawców. Przebudową drogi w Mroczkowie zajmie się "Drogmas" Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Małgorzata Sławińska ze Skarżyska-Kamiennej, a inwestycją w Podzagnańszczu Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla ze Starachowic.

pełny zapis sesji

http://powiat.skarzyski.lo.pl/index.php?cid=955&bip_id=5883

DSC 0407 copyDSC 0411DSC 0415DSC 0417DSC 0427 copyDSC 0430DSC 0436 copy copyDSC 0441DSC 0448 copy copyDSC 0455 copy copyDSC 0449DSC 0458DSC 0461 copy

skarzyski-powiat-z-widokiem