W czwartek 23 maja w powiecie skarżyskim gościła z wizytą studyjną delegacja z Chorwacji. Celem wizyty było poznanie założeń oraz funkcjonowania realizowanego w naszym powiecie od 2016 r. Paktu Zatrudnieniowego na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 50+, jako przykładu dobrej praktyki współpracy partnerów publicznych i niepublicznych instytucji oddziałujących na lokalny rynek pracy. Samorząd powiatu skarżyskiego podczas wizyty chorwackiej delegacji reprezentowali członek zarządu Tadeusz Bałchanowski oraz sekretarz Małgorzata Nosowicz. Przedstawiciel zarządu Tadeusz Bałchanowski witając serdecznie gości na Ziemi Powiatu Skarżyskiego zaznaczył, iż ma nadzieję, że powiatowe doświadczenia zdobyte przy realizacji Paktu Zatrudnieniowego będą inspiracją dla strony chorwackiej zarówno przy tworzeniu nowych działań na lokalnym rynku pracy, jak i przy realizacji tych dotychczasowych.

Delegacja z Chorwacji to przedstawiciele Rady Zatrudnienia z regionu Dubrownika, wśród których byli reprezentanci sześciu podmiotów m.in. chorwackich służb zatrudnienia, ekonomii biznesu, Izby Gospodarczej czy Agencji Rozwoju Regionalnego. Jak podkreślali przedstawiciele chorwackiej delegacji - w regionie Dubrownika również realizowany jest pakt na rzecz zatrudnienia, a ponieważ jednym z kluczowych elementów ich programu jest kwestia edukacji, dlatego celem wizyty w powiecie skarżyskim było przede wszystkim poznanie i czerpanie wzorców z najlepszych praktyk, które zostały wdrożone w podobnym regionie, gdzie także realizowany jest pakt.

W trakcie spotkania, które odbyło sie w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Roman Białek mówił o idei Paktu Zatrudnieniowego i synergii działań pomiędzy jego partnerami, a także przedstawił jakie rezultaty zostały osiągnięte w dwóch edycjach JOBFIRMY.

Natomiast dyrektor PCPR Paweł Perkowski omówił zagadnienia związane z upowszechnianiem działań w ramach paktu.

Goście z Chorwacji na zakończenie wizyty studyjnej w powiecie otrzymali drobne upominki m.in. publikację promującą przyrodę naszego regionu pt. "Ważki Powiatu Skarżyskiego" wydaną przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.

Organizatorem wizyty studyjnej było kieleckie Stowarzyszenie Integracja i Rozwój. W spotkaniu udział wzięli także zastępca prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej Krzysztof Myszka oraz przedstawiciele partnerów Skarżyskiego Paktu Zatrudnieniowego.

Skarżyski Pakt Zatrudnieniowy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 50+ jest szczególnym przykładem takiej praktyki, unikatowym w skali całego kraju. W 2016 roku Starosta Powiatu Skarżyskiego przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej zainicjował powstanie „Paktu Zatrudnieniowego" skupiającego partnerów publicznych i niepublicznych instytucji oddziałujących na lokalny rynek pracy.

Liderem projektu został Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej. „Pakt Zatrudnieniowy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 50+" został podpisany 13.12.2016 r. przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Romana Białka, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Centrum Integracji Społecznej, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym, Prezesa Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o. oraz Prezesa Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego Ryszarda Nosowicza.

Pakt stale poszerza grono biorących w nim udział instytucji. Dziś tworzy go 9 Partnerów, oprócz uczestniczących od początku instytucji z czasem dołączyło: Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Skarżysku-Kamiennej.

Pakt Zatrudnieniowy ma charakter otwarty, więc w każdym momencie istnieje możliwość dołączania się do Paktu nowych podmiotów, jak i podejmowania nowych zadań związanych z aktywizacją społeczno - zawodową osób bezrobotnych po 50 roku życia, Głównym celem Paktu Zatrudnieniowego jest wielosektorowe wsparcie, co stanowić ma skuteczne narzędzie aktywizacji osób 50+ pozostających bez zatrudnienia. Aktywizacja grupy docelowej ma w szczególności pokryć zapotrzebowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw na wykwalifikowanych pracowników.

Sukces, jaki Pakt odniósł w 2017 r. sprawił, że jego partnerzy podjęli decyzję o kontynuowaniu działań w 2018 r. i 2019 r. Osoby zakwalifikowane do kolejnych edycji Paktu uczestniczyły w szkoleniach, otrzymywały wsparcie psychologiczne, zainteresowani brali udział w warsztatach Centrum Integracji Społecznej, korzystali z programów rynku pracy odbywając staże lub prace interwencyjne. Większość podjęła zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

DSC 0425DSC 0425DSC 0370DSC 0374DSC 0376DSC 0378DSC 0402DSC 0381DSC 0390DSC 0392DSC 0373 copyDSC 0397 copyDSC 0406DSC 0408DSC 0410DSC 0416DSC 0438DSC 0446DSC 0448DSC 0461DSC 0455DSC 0457DSC 0464DSC 0466DSC 0473