W czwartek 9 maja w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej odbyła się VIII w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Sesja, w znacznej części, miała charakter sprawozdawczy. Radni zapoznali się m.in. z informacjami dotyczącymi działalności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny w powiecie skarżyskim, oraz realizacją programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi a także z ubiegłoroczną działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Podjęto także 10 uchwał.

W roboczej części sesji, w zakresie bezpieczeństwa publicznego informacje na temat działalności w 2018 r. podległych służb złożyli przedstawiciele powiatowych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem obywateli, czyli policji, straży pożarnej, inspekcji sanitarnej i weterynarii.

Poza tym radni zapoznali się z rocznymi sprawozdaniami z realizacji dwóch programów - "Powiatowego programu na rzecz bezpieczeństwa obywateli" i "Programu współpracy powiatu skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego". Część sprawozdawczą zakończyło sprawozdanie z działalności w 2018 r. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Radni zapoznali się także z oceną zasobów pomocy społecznej.

pptxPrezentacja_-_KPP_sprawozdanie_za_2018_rok.pptx6.75 MB

pptxBezpieczeństwo_przeciwpożarowe_za_rok_2018.pptx11.19 MB

pptxPrezentacja_-_Stan_sanitarny_2018.pptx5.38 MB

pptxPowiatowy_Inspektorat_weterynaryjny_sprawozdanie_za_rok_2018.pptx15.16 MB

pptPrezentacja_sprawozdanie_PCPR_za_2018.ppt3.95 MB

pptxSprawozdanie_z_realizacji_współpracy_z_organizacjami_pozarządowymi_za_2018.pptx17.54 MB

W części dotyczącej rozpatrzenia i podjęcia uchwał rada podjęła łącznie 10 uchwał. Między innymi uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu, zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu, ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Skarżyskiego od dnia 1 września 2019 roku oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

Radni udzielili także pomocy finansowej dla Gminy Łączna w wysokości 10 tys. złotych, z przeznaczeniem na odbiór, transport i utylizację płyt azbestocementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu tej gminy.

Pełny zapis sesji http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955&bip_id=5814

DSC 6250DSC 6248 copyDSC 6254DSC 6256DSC 6261 copyDSC 6263 copyDSC 6264 copyDSC 6246DSC 6266DSC 6269DSC 6275DSC 6283DSC 6285DSC 6287DSC 6289DSC 6291DSC 6293DSC 6294DSC 6295DSC 6299DSC 6304DSC 6310DSC 6313DSC 6317DSC 6322DSC 6324DSC 6329DSC 6333DSC 6334DSC 6335DSC 6336DSC 6338DSC 6342 copyDSC 6346DSC 6347DSC 6348 copyDSC 6349DSC 6350DSC 6355 copyDSC 6356DSC 6358DSC 6360DSC 6361DSC 6363DSC 6366DSC 6368DSC 6373DSC 6376DSC 6378DSC 6383DSC 6384DSC 6387DSC 6393DSC 6395DSC 6396DSC 6398 copyDSC 6402DSC 6405DSC 6406DSC 6408DSC 6409DSC 6383 copyDSC 6417DSC 6420DSC 6422DSC 6423