Z inicjatywy wicestarosty Anny Leżańskiej w sali herbowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej odbyło się (26 kwietnia) pierwsze spotkanie przedstawicieli instytucji z terenu powiatu skarżyskiego realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej. Podczas spotkania dyskutowano o dostępnych programach dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz rozważano możliwości organizowania i świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w powiecie skarżyskim w ramach pobytu dziennego i całodobowego oraz w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, jak i terapeutycznego.

Ponadto rozmawiano o potrzebie współpracy międzyinstytucjonalnej, która służy budowaniu dobrych relacji zawodowych i pozytywnego wizerunku służb społecznych na terenie naszego powiatu.

- Samorząd powiatu właśnie poprzez tego typu spotkania chce wypracować formę współpracy instytucji pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu oraz tych zajmujących się wsparciem rodzin po to, aby poprzez wymianę doświadczeń i diagnozę problemów społecznych mieć większy wpływ na skuteczność działań pomocy społecznej czy na sprawniejsze załatwianie spraw - podkreśla wicestarosta Anna Leżańska. - Ponadto podczas takich spotkań będziemy mogli poszukiwać wspólnych płaszczyzn i możliwości pozyskiwania środków oraz skorzystania z dostępnych programów kierowanych do instytucji pomocy społecznej, na potrzeby mieszkańców gmin naszego powiatu. - dodaje wicestarosta, wyrażając gotowość do organizowania kolejnych tego typu spotkań. Uzgodniono, że podobne spotkania będą odbywały się w zależności od aktualnych potrzeb.

W spotkaniu wzięli udział: wicestarosta Anna Leżańska, sekretarz powiatu Małgorzata Nosowicz, dyrektor PCPR w Skarżysku-Kamiennej Paweł Perkowski, dyrektor DPS „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej Agnieszka Herbuś, dyrektor MOPS w Skarżysku-Kamiennej Marzanna Łasek, kierownik Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Małgorzata Surmacz, kierownik WTZ przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Małgorzata Pączek, kierownik GOPS w Bliżynie Monika Łukomska, kierownik GOPS w Skarżysku Kościelnym Agata Gula, pracownik socjalny GOPS w Łącznej Monika Marcisz, pracownik socjalny GOPS w Suchedniowie Magdalena Kania oraz pracownicy Zespołu ds. Polityki Społecznej i Senioralnej straostwa powiatowego Ilona Sadkowska i Ewelina Gluza.

DSC 6258DSC 6260DSC 6265DSC 6268 copy