Powiat skarżyski rozpoczyna kolejną inwestycję, tym razem w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. W piątek 29 marca starosta Artur Berus, wicestarosta Anna Leżańska, skarbnik Bogusława Wilczyńska przy udziale dyrektora ZPEW Marcina Kruka podpisali z pełnomocnikiem zarządu firmy EXPOL-BIS Spółka Jawna Tomaszem Grzybowskim umowę na wykonanie termomodernizacji budynku Bursy Szkolnej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych przy ul. Szkolnej w Skarżysku-Kamiennej.

- Wartość inwestycji wynosi ponad 1 milion 53 tys. zł. Jest to zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej”, co jest dla nas zdecydowanie korzystniejsze niż realizacja projektu wyłącznie termomodernizacyjnego. [...] Dzięki temu projektowi powiat skarżyski może bowiem kompleksowo ztermomodernizować i wyremontować Bursę Szkolną - mówił starosta Artur Berus.

A w zakres prac wchodzą takie roboty jak:

  • docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu
  • remont pokrycia dachowego,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż platformy pionowej do transportu osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów zewnętrznych
  • przebudowa klatki schodowej w celu dostosowania budynku do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych (wykonanie klapy oddymiającej wraz z instalacją oddymiania, montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na głównych ciągach ewakuacyjnych, wymiana stolarki drzwiowej na przeciwpożarową)
  • modernizacja instalacji c.o. - wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i zaworami termostatycznymi,
  • modernizacja instalacji c.w.u. - zastąpienie wyeksploatowanego kotła gazowego, gazowym przepływowym kondensacyjnym podgrzewaczem ciepłej wody
  • zastosowanie w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła,
  • modernizacja instalacji elektrycznych – wymiana lamp świetlówkowych i żarowych na energooszczędne typu LED, montaż instalacji fotowoltaicznej, remont instalacji odgromowej.

Jak poinformował dyrektor ZPEW Marin Kruk obecnie w Bursie Szkolnej mieszka 70 podopiecznych Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, w tym 40 osób niepełnosprawnych.

- Cieszę sie, że w ramach zadania dodatkowo wykonana zostanie winda, która umożliwi osobom niepełnosprawnych pobyt w placówce - zaznaczył dyrektor Kruk.  

Planowany koszt inwestycji to kwota 1 053 658,53 zł przy czym środki z UE stanowią 684 878,04 zł (65%), dofinansowanie z budżetu państwa - 105 365,85 zł (10%), a wkład własny powiatu - 263 414,64 zł (25%).

Wykonawcą zadania jest skarżyska firma EXPOL-BIS Spółka Jawna. Prace termomodrnizacyjne bursy rozpoczną się zgodnie z zawartą umową już 1 kwietnia. Planowany termin zakończenia to 30.09.2019 r.

- Dołożymy wszelkich starań, aby terminy realizacji zadania zawarte w umowie zostały zachowane - powiedział Tomasz Grzybowski - Pełnomocnik Zarządu Wykonawcy.  

Zadanie „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych przy ul. Szkolnej w Skarżysku-Kamiennej” w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej” realizowane jest w partnerstwie wspólnie z Gminą Skarżysko-Kamienna (Gmina Skarżysko-Kamienna jako lider projektu, Powiat Skarżyski jako partner).

DSC 6365 copyDSC 6347DSC 6392 copy