W sobotę 23 marca w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbył się 44. koncert charytatywny Fundacji "Daj Szansę" pod tytułem "Lata 20. Lata 30. kiedyś dla wzruszeń będą pretekstem". Koncert zorganizowany został przy wsparciu finansowym powiatu skarżyskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie kultury. Podczas wydarzenia nie zabrakło przedstawicieli samorządu powiatowego i wśród licznej publiczności byli - wicestarosta Anna Leżańska, członek zarządu Katarzyna Bilska, wiceprzewodniczaca rady powiatu Bożena Bętkowska, radni Grzegorz Małkus, Tomasz Wąsowski i Jerzy Żmijewski.

W koncercie z przebojami szalonych lat 20. i 30. ubiegłego stulecia wystąpili stypendyści oraz uzdolniona młodzież objęta programem promocji talentów Fundacji "Daj Szansę" - Kasia Borek - śpiew , Dominika Bracka - śpiew, Kajetan Górlicki - śpiew, Oliwka Kasińska - śpiew, Julia Kulińska - śpiew, Janek Markowski - śpiew, Żaneta Okła - śpiew, Kacper Palkowski - śpiew, Martyna Pawłowska - śpiew, Majka Skórska - śpiew, Emilka Szczygieł - śpiew, Gabrysia Wrona - śpiew, Ola Zagórska - śpiew, Kinga Białek - flet, Julka Sokołowska - gitara, Marysia Walczak - skrzypce, Dominik Żak - akordeon oraz Julia Kulińska i Jakub Busiek - taniec.

Ponadto, w trakcie koncertu, zarząd Fundacji wręczył, Darczyńcom i Fundatorom wspierającym finansowo działania Fundacji, wyróżnienia honorowe Złote Serce oraz Certyfikaty Przynależności do Kręgu Fundatorów Fundacji „Daj Szansę". Wyróżnienie honorowe Złote Serce otrzymali: Pani Ewa Wojteczek i Pan Jerzy Żmijewski. Certyfikaty Przynależności do Platynowego Kręgu Fundatorów Fundacji otrzymali - Pan Bartosz Bętkowski, Pani Krystyna Górnaś-Salata, Pan Janusz Kołodziej, Pan Paweł Krupa, Pani Małgorzata Kwiatkowska, Pan Grzegorz Małkus i Pan Paweł Wężyk, a Certyfikat Przynależności do Srebrnego Kręgu Fundatorów otrzymała Pani Monika Mianowska.  

Ponadto Fundacja już trzeci rok z rzędu wręczyła Certyfikat Dobroczynności w podziękowaniu za udzielone wsparcie finansowe Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej.

Z przeprowadzonej w trakcie koncertu kwesty na fundusz stypendialny Fundacji, zebrano 2.400 złotych.

 123757803

 1237350 123735926273147 1237603 1237638 

 1237740

 1237405111

fot. Martyna Cichosz, Mariusz Busiek