We wtorek 12 marca w sali konferencyjnej starostwa powiatowego, z inicjatywy starosty Artura Berusa i dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej Romana Białka, odbyło się spotkanie poświęcone możliwości dofinansowania kształcenia ustawicznego nauczycieli w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W spotkaniu udział wzięli starosta Artur Berus, członek zarządu Katarzyna Bilska, zastępca prezydenta miasta Krzysztof Myszka, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  Bogusław Ciok, naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego Jerzy Krawczyk zaproszeni dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu skarżyskiego oraz przedstawiciele Rady Rynku Pracy w naszym powiecie.

Spotkanie obejmowało, w części merytorycznej, wystąpienia poświęcone możliwościom podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli. Koordynator Zespołu ds. Promocji Zatrudnienia Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej Agnieszka Buryło, zaprezentowała priorytety przeznaczenia środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu.

W roku 2019 ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego można sfinansować:

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W dalszej części spotkania reprezentująca Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim dziekan dr Grażyna Kałamaga przybliżyła uczestnikom spotkania ofertę studiów podyplomowych uczelni. Natomiast dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli ZDZ w Kielcach Magdalena Włodarczyk zapoznawała uczestników spotkania z ofertą kursów doskonalących i kwalifikacyjnych dla nauczycieli. Swoją gotowość do wspierania szkół, pragnących podnosić kwalifikacje zatrudnionych nauczycieli, podkreślił w swoim wystąpieniu Grzegorz Solarz, dyrektor skarżyskiego Centrum Kształcenia Zawodowego.

Tematyka dokształcania nauczycieli wzbudziła olbrzymie zainteresowanie, dlatego na zakończenie części dyskusyjnej, z inicjatywy członka zarządu powiatu Katarzyny Bilskiej, podjęto decyzję o kolejnym spotkaniu poświęconym wykorzystaniu środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które odbędzie się już w najbliższy poniedziałek 18 marca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej w budynku przy pl. Floriańskim 1.

DSC 6114 copy copy copyDSC 6116 copy copy copy copy copyDSC 6124 copy copyDSC 6128 copy copyDSC 6136 copy copyDSC 6141 copy copy copyDSC 6142 copyDSC 6153 copy

DSC 6150DSC 6151 copy copy copyDSC 6154DSC 6160 copyDSC 6155 copyDSC 6170 copyDSC 6174DSC 6181DSC 6184

Materiał opracowano na podstawie informacji PUP w Skarżysku-Kamiennej