W najbliższy wtorek 12 marca br. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy Placu Floriańskim 1, z inicjatywy starosty skarżyskiego Artura Berusa i dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Romana Białka, odbędzie się spotkanie poświęcone możliwości dofinansowania kształcenia ustawicznego nauczycieli.

Do wykorzystania czekają środki w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W roku obecnym jednym z priorytetów przeznaczenia środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu.

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego można sfinansować:

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem. 

Środki w ramach KFS stwarzają pracodawcom olbrzymie możliwości skutecznego zapobiegania utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję poznać szczegółowe zasady ubiegania się o te środki oraz procedurę ich przyznawania. Przedstawiona zostanie również oferta studiów podyplomowych, proponowanych dla pracowników oświaty.

Zapraszamy.