Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuje, że 21 lutego 2019 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej ul. Plac Floriański 1 odbędzie się VI w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego

Projekt porządku obrad przewiduje między innymi:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z IV i V sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
  4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
  5. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji.
  6. Wolne wnioski i oświadczenia.
  1. Sprawozdanie z realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji rynku pracy w powiecie skarżyskim na lata 2014-2020”.
  1. Sprawozdanie z realizacji działań programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego za lata 2017-2018 oraz osiągniętych wyników.
  1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

   1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035,

   2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,

   3) rozwiązania Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie, ul. Sportowa 3,

   4) zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Suchedniowie, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Suchedniowie, Technikum w Suchedniowie, Branżowej Szkoły I Stopnia w Suchedniowie, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Suchedniowie,

   5) odwołania radnego Adama Cioka ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Skarżyskiego,

   6) przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2019 rok.

  1. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

DSC 6116 copy