Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuję, iż 6 lutego 2019 roku o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Plac Floriański 1 odbędzie się V w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym sesja zwołana została na wniosek Zarządu Powiatu.

Projekt porządku obrad przewiduje:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

   1) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,

   2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035,

  1. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

DSC 6182