Samorząd powiatu skarżyskiego ubiega się o ponad 95 tys. zł na stworzenie trzech inteligentnych przejść dla pieszych na drogach powiatu. Jeśli wniosek powiatu zostanie pozytywnie oceniony i otrzyma wnioskowane wsparcie, bezpieczne przejścia powstaną w Skarżysku-Kamiennej i Suchedniowie.

Powiat o środki na realizację projektu pn.„Bezpieczne przejścia dla pieszych na drogach powiatu skarżyskiego” ubiega się w ramach „Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” (edycja 2019 r.).

- Zapewnienie bezpieczeństwa naszym mieszkańcom oraz niwelowanie miejsc niebezpiecznych na terenie powiatu to jedno z priorytetowych działań samorządu powiatu skarżyskiego, dlatego zarząd podjął decyzję, aby pozyskać na ten cel środki z projektu rządowego. Jeżeli takie wsparcie otrzymamy będziemy mogli wykonać inteligentne przejścia - mówi starosta Artur Berus.

We wniosku o dofinansowanie uwzględniono trzy najbardziej niebezpieczne miejsca na terenie powiatu skarżyskiego. Są to 2 ulice w Skarżysku-Kamiennej - ul. Niepodległości w obrębie skrzyżowania z ulicą Sokolą i ul. 1-go Maja w obrębie skrzyżowania z ulicą Podjazdową oraz jedna w Suchedniowie - ul. Bugaj w obrębie skrzyżowania z ulicą Niską. Wytypowane miejsca charakteryzują się przede wszystkim dużym natężeniem ruchu spowodowanym głównie bezpośrednim sąsiedztwem m.in. licznych punktów handlowo-usługowych, dworca kolejowego, przystanków komunikacji zbiorowej, targowisk, instytucji publicznych typu Urząd Skarbowy, poczta, przygodnie zdrowia, banki czy szkół, a także osiedli mieszkalnych. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej z przeprowadzonej analizy zdarzeń drogowych wynika, że w miejscach tych w ostatnich trzech latach dochodziło do wielu kolizji drogowych z udziałem pieszych.

Aktywne lub określane również mianem inteligentne przejścia dla pieszych mają na celu ochronę pieszego w momencie, gdy znajduje się na przejściu i w jego okolicy. Przejście aktywuje się tylko wtedy gdy znajduje się na nim pieszy za pomocą zsynchronizowanych ze sobą elementów takich jak czujnik ruchu, aktywne punktowe elementy odblaskowe zainstalowane w jezdni i pionowy znak drogowy D-6 z lampą ostrzegawczą.

Wartość projektu to koszt rzędu blisko 120 tys. zł. Wnioskowana kwota dotacji to 80% wartości projektu, czyli ponad 95 tys. zł, natomiast 20% wartości zadania w wysokości prawie 24 tys. zł to koszt, który poniesie powiat skarżyski.

Zarząd