Radni powiatu skarżyskiego podczas IV sesji powołali na lata 2019-2023 nowe rady społeczne działające przy powiatowych jednostkach ochrony zdrowia takich jak: Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy, Obwód Lecznictwa Kolejowego i Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej. Radzie społecznej przy MOMP przewodniczyć będzie wicestarosta Anna Leżańska, przy OLK - Adam Ciok, członek zarządu powiatu, a przy SP ZOZ - sekretarz powiatu Małgorzata Nosowicz. Kadencja rad społecznych trwa do dnia zakończenia VI kadencji Rady Powiatu Skarżyskiego.

Rady społeczne, na mocy uregulowań prawnych zawartych w ustawie o działalności leczniczej, są organami inicjującymi i opiniodawczymi podmiotu tworzącego czyli Powiatu Skarżyskiego oraz pełnią rolę doradcy w tym przypadku dla dyrekcji MOMP, OKL i szpitala w podejmowaniu decyzji dotyczących finansów jednostek zdrowia oraz planowanych inwestycji. Członkowie rad pracują społecznie.

 

Skład Rady Społecznej działającej przy Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej

 • Anna Leżańska - przewodnicząca

członkowie:

 • Roman Wojcieszek - przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego
 • Barbara Kocia - przedstawiciel Rady Powiatu Skarżyskiego
 • Tomasz Wąsowski - przedstawiciel Rady Powiatu Skarżyskiego
 • Joanna Robakowska - przedstawiciel Rady Powiatu Skarżyskiego
 • Mieczysław Bąk - przedstawiciel Rady Powiatu Skarżyskiego
 • Bartosz Bętkowski - przedstawiciel Rady Powiatu Skarżyskiego

Pierwsze posiedzenie Rady wyznaczono na 5 marca br.

 

Skład Rady Społecznej działającej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ

 • Adam Ciok - przewodniczący

członkowie:

 • Renata Bilska - przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego
 • Janusz Kołodziej - przedstawiciel Rady Powiatu Skarżyskiego
 • Leon Gójski - przedstawiciel Rady Powiatu Skarżyskiego
 • Jerzy Żmijewski - przedstawiciel Rady Powiatu Skarżyskiego
 • Bożena Bętkowska - przedstawiciel Rady Powiatu Skarżyskiego
 • Zbigniew Miernik - przedstawiciel Rady Powiatu Skarżyskiego

Pierwsze posiedzenie Rady odbędzie się na 26 lutego br.

 

Skład Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej – Curie

 • Małgorzata Nosowicz - przewodnicząca

członkowie:

 • Bogumiła Niziołek - przedstawiciel wojewody Świętokrzyskiego
 • Grzegorz Ogonowski - przedstawiciel Naczelnej Izby Lekarskiej
 • Ewa Wojcieszek - przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • Emil Tokarczyk - przedstawiciel Rady Powiatu Skarżyskiego
 • Tadeusz Bałchanowski - przedstawiciel Rady Powiatu Skarżyskiego
 • Krzysztof Ligowski - przedstawiciel Rady Powiatu Skarżyskiego

Pierwsze posiedzenie Rady odbędzie się na 26 lutego br.

DSC 6304DSC 6297 copyDSC 6294DSC 6191