logo-dpp-intro

logo-dpp

Od stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone są na podstawie ustawy z dnia 15 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467 i 2212)

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE

1. Punkt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej, pl. Floriański 1.

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 8.00 – 12.00

wtorek: 13.00 – 17.00

środa: 9.00 – 13.00

czwartek: 13.00 – 17.00

piątek: 8.00 – 12.00


2. Punkt w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica”, ul. Bodzentyńska 18 w Suchedniowie.

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 9.00 – 13.00

wtorek: 13.00 – 17.00

środa: 9.00 – 13.00

czwartek: 13.00 – 17.00

piątek: 10.00 – 14.00 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Punkt w budynku przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej, ul. 1 Maja 105;

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 7.00 – 11.00

wtorek: 16.00 – 20.00

środa: 16.00 – 20.00

czwartek: 16.00 – 20.00

piątek: 16.00 – 20.00

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 41 39-53-042 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku w powiecie skarżyskim


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku


Infolinia informacji prawnej


Informacja na temat funkcjonowania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonego przez Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” na terenie Powiatu Skarżyskiego


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku w powiecie skarżyskim


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2017 r

 
 

skarzyski-powiat-z-widokiem