W piątek 7 grudnia odbyła się II sesja Rady Gminy Skarżysko Kościelne, na której gościli przedstawiciele samorządu powiatu skarżyskiego - starosta Artur Berus i radna Barbara Kocia. Samorządowcy w imieniu Zarządu i Rady Powiatu wręczyli wójtowi Jackowi Bryzikowi oraz przewodniczącemu rady gminy Andrzejowi Kwiatkowskiemu listy z gratulacjami w związku z objęciem stanowisk oraz pogratulowali otrzymania mandatu zaufania społecznego wszystkim radnym gminy.

Zarówno starosta A. Berus jak i radna B. Kocia, wyrazili wolę współpracy pomiędzy samorządami na rzecz rozwoju gminy, powiatu oraz wszystkich mieszkańców lokalnej wspólnoty.

- Wierzę głęboko, że pani radna Barbara Kocia, która w radzie powiatu reprezentuje społeczność gminy Skarżysko Kościelne, będzie łącznikiem pomiędzy radami gminy i powiatu i wyrazicielem potrzeb mieszkańców gminy - mówił starosta.

Piątkowa sesja rady gminy miała charakter roboczy. Radni korzystając z obecności Starosty pytali przede wszystkim o możliwości realizacji przez powiat zadań związanych głównie z infrastrukturą drogową w gminie. Starosta Artur Berus zaznaczył, iż aby planować wydatki w budżetach samorządów należy najpierw ustalić priorytety zadań inwestycyjnych w gminie do wspólnej realizacji. Przypomniał także, że do tej pory powiat razem z gminą realizował zadania drogowe przy współfinasowaniu obu samorządów, a także wykorzystując środki z dotacji budżetu państwa oraz unijne i taką formę współpracy przewiduje na lata kolejne.

Podczas II sesji rady gminy radni między innymi podjęli uchwały w sprawach: powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy wraz z zatwierdzeniem ich przewodniczących. Ponadto ustalili wynagrodzenie Wójta Gminy Skarżysko Kościelne oraz wysokość diet dla radnych, uchwalili także zmiany w budżecie gminy, a także roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

DSC 6071 copyDSC 6050 copyDSC 6078 copyDSC 6079DSC 6080DSC 6087DSC 6091DSC 6102