W czwartek 29 listopada br. odbyła się II w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Podczas obrad radni wybrali Starostę Skarżyskiego, którym został Artur Berus. Wybrano również na Wicestarostę Annę Leżańską oraz dwoje Członków Zarządu Powiatu: Katarzynę BilskąTadeusza Bałchanowskiego.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Jacek Jeżyk. Po stwierdzeniu kworum, radni przyjęli porządek obrad oraz protokół pierwszego posiedzenia. Następnie starosta V kadencji Jerzy Żmijewski przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu między sesjami. Jednym z najważniejszych punktów czwartkowych obrad był wybór Starosty Skarżyskiego VI kadencji. W głosowaniu tajnym radni oddawali głosy na dwie zgłoszone kandydatury, dotychczasowego Wicestarostę Artura Berusa oraz Mariusza Bodo. Ostatecznie stosunkiem głosów 10:9 Starostą Skarżyskim został Artur Berus. W dalszej części posiedzenia przystąpiono do wyboru Wicestarosty, którym została Anna Leżańska oraz dwóch Członków Zarządu na których wybrano Katarzynę BilskąTadeusza Bałchanowskiego. Sesję zakończono podjęciem przez radnych dwóch uchwał w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2018-2035 oraz w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.

DSC 5812DSC 5812DSC 5812DSC 5812DSC 5812DSC 5812DSC 5812DSC 5869DSC 5812

skarzyski-powiat-z-widokiem