W poniedziałek 26 listopada br. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej odbyło się otwarcie ofert, które wpłynęły w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej Nr 8 Warszawa–Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej”.

Na wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej budowy wiaduktu łączącego os. Przydworcowe z os. Dolna Kamienna zabezpieczono kwotę 650.000,00 zł pochodzącą z budżetów Powiatu Skarżyskiego i Gminy Skarżysko-Kamienna. Do postępowania przetargowego złożonych zostało pięć ofert:

 Lp. Nazwa firmy Siedziba firmy Cena ofertowa brutto
 1.  Certus Via sp. z o.o.  Warszawa  969.240,00 zł
 2.  PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o.  Wrocław  

1.580.550,00 zł

 3.

 Konsorcjum firm:

MPRB Sp. z o.o.

MP-MOSTY Sp. z o.o.

 Kraków  

1.451.400,00 zł

 4.  EMMAL Mieczysław Malewicz   Kielce  589.908,00 zł
 5.  Biuro Projektowo Wykonawcze „DROGI I ULICE” Zenon Kubicki  Kielce

 614.385,00

Wykonawcę dokumentacji projektowej dla budowy wiaduktu nad linią kolejową Nr 8 na Al. Piłsudskiego poznamy najprawdopodobniej w pierwszym tygodniu grudnia br.

111