W czwartek 22 listopada br. odbyła się I sesja Rady Powiatu Skarżyskiego VI kadencji. Głównymi punktami obrad było wręczenie nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze i złożenie przez nich ślubowania oraz powołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady.

Radę Powiatu Skarżyskiego w kadencji 2018-2023 tworzą: Tadeusz Bałchanowski, Mieczysław Bąk, Artur Berus, Bożena Bętkowska, Bartosz Bętkowski, Katarzyna Bilska, Renata Bilska, Adam Ciok, Jan Gajda, Jacek Jeżyk, Barbara Kocia, Anna Leżańska, Krzysztof Ligowski, Grzegorz Małkus, Zbigniew Miernik, Emil Tokarczyk, Tomasz Wąsowski, Roman WojcieszekJerzy Żmijewski.

Po złożeniu ślubowania i stwierdzeniu prawomocności obrad, radni przyjęli porządek obrad, a następnie przystąpili do wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu. Na stanowisko to zgłoszone zostały dwie kandydatury: Jacka JeżykaJerzego Żmijewskiego. W głosowaniu tajnym pierwszy z kandydatów uzyskał 10 głosów, a drugi 9 głosów, tym samym Przewodniczącym Rady Powiatu Skarżyskiego VI kadencji został Jacek Jeżyk. Następnie radni przystąpili do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady. Tu także zgłoszone zostały dwie kandydatury: Bożeny BętkowskiejRomana Wojcieszka. W głosowaniu tajnym także stosunkiem głosów 10 do 9 na Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu wybrana została Bożena Bętkowska. Na tym obrady zakończono.

Zapis audio I sesji Rady Powiatu Skarżyskiego

 

DSC 5787DSC 5787DSC 5787DSC 5787DSC 5787DSC 5787DSC 5787DSC 5787DSC 5787DSC 5787DSC 5787DSC 5787DSC 5787DSC 5787DSC 5787DSC 5787DSC 5787DSC 5787DSC 5787DSC 5787DSC 5787DSC 5787DSC 5787DSC 5787DSC 5787DSC 5787DSC 5787DSC 5787DSC 5787DSC 5800

skarzyski-powiat-z-widokiem