We wtorek 20 listopada obył się uroczysty odbiór ul. Iłżeckiej w Skarżysku Kościelnym – inwestycji zrealizowanej w ramach projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna – Mirzec - etap I”.

W oficjalnym otwarciu drogi uczestniczyli wicestarosta Artur Berus, członek zarządu powiatu Anna Leżańska, radna powiatowa Danuta Banaczek, wójt Gminy Skarżysko Kościelne Zdzisław Woźniak, a także przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych oraz wykonawcy inwestycji Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Adrian Cieśla ze Starachowic.

W ramach modernizacji ul. Iłżeckiej kompleksowo przebudowano półtorakilometrowy odcinek drogi wraz z poszerzeniem jezdni, wykonano pobocza i wybudowano chodnik z betonowej kostki brukowej. Ponadto przebudowano skrzyżowanie z drogami publicznymi, wykonano 179 zjazdów do posesji, system odwodnienia, regulację urządzeń infrastruktury podziemnej, oznakowanie pionowe i poziome oraz obsiew trawą.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3.704.461,21 zł, z czego 1.847.079,00 zł. stanowiło dofinansowanie pozyskane z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, 700.000,00 zł stanowiły środki z budżetu Gminy Skarżysko Kościelne, a Powiat Skarżyski przeznaczył na ten cel 1.157.382,21 zł.

DSC 5673DSC 5642DSC 5642DSC 5642DSC 5642

skarzyski-powiat-z-widokiem