W środę, 17 października przedstawiciele czterech samorządów - powiatu skarżyskiego, powiatu kieleckiego, gminy Łączna i gminy Masłów symbolicznym przecięciem wstęgi oddali do użytku przebudowany most w miejscowości Barcza”. Inwestycję wykonała radomska firma Zakładu Usługowo-Remontowego BUDREM-1.

Przebudowa mostu polegała na rozebraniu starego mostu i budowie w jego miejscu przepustu ramowego o wymiarach 4,50 x 1,50 m położonego w pasie drogi powiatowej nr 0595T w miejscowości Barcza nad ciekiem wodnym bez nazwy, który jest dopływem Lubrzanki. Nowy obiekt wybudowano stosując prefabrykowane elementy żelbetowe ramowe o wymiarach 4,50 m x 0,75 m x 1,00 m. Z tych elementów wykonano przepust o świetle 4,50 m x 1,50 m. Nowy obiekt posiada szerokość jezdni w świetle krawężników 6,0 m z chodnikiem szer. 2,0 m, długość przelotu 10 mb. Wykonano także nowe dojazdy do mostu po ok. 30 mb z każdej strony. Obiekt został wyposażony w bariery drogowe oraz barierki zabezpieczające ruch pieszy.

- Ten most to kolejny dobry przykład współpracy jaka jest pomiędzy samorządami różnych szczebli, w tym przypadku - powiatowymi i gminnymi - mówił starosta Jerzy Żmijewski dziękując wszystkim, którzy mieli najmniejszy udział w tym, aby inwestycja mogła być zrealizowana. - Most ten rozwiązuje problemy komunikacyjne mieszkańców i to jest najważniejsze - zaznaczył starosta podczas oddania mostu do użytku.

Dobrą współpracę podkreślił także Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego Józef Szczepańczyk, który przypomniał, że powiat kielecki w czasie 20-lecia istnienia powiatów najwięcej wspólnych inwestycji (łącznie cztery), które służą mieszkańcom regionu wykonał z powiatem skarżyskim.

Istotną rolę wspólnego finansowania inwestycji przez samorządy podkreślali także wójtowie gmin Łączna i Masłowa Romuald KowalińskiTomasz Lato. - Mosty łączą. W tej sytuacji możemy zachować symbolikę, że połączyły się siły tych czterech samorządów, a tym samym koszt tej inwestycji mógł się podzielić na cztery równe części - mówił wójt Masłowa Tomasz Lato nie ukrywając zadowolenia z powstania jak sam zaznaczył "niewielkiego mostu, który rozwiązuje wielkie problemy".

Łączny koszt inwestycji, który podzieliły między sobą - Powiat Skarżyski, Powiat Kielecki,Gmina Masłów i Gmina Łączna, wyniósł 450 000,00 zł.

W oddaniu mostu do użytku powiat skarżyski reprezentowali: starosta Jerzy Żmijewski, członkinie zarządu Anna LeżańskaBogusława Krawczyńska, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej Marek Czyż.

DSC 4844DSC 4847DSC 4799DSC 4764DSC 4767DSC 4771DSC 4772DSC 4774DSC 4776DSC 4777DSC 4780DSC 4785DSC 4787DSC 4789DSC 4793DSC 4795DSC 4829DSC 4835

 

skarzyski-powiat-z-widokiem