Przewodnicząca Rady Powiatu Skarżyskiego Bożena Bętkowska informuje, że 27 września 2018 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej ul. Plac Floriański 1 odbędzie się XLIX w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego

Projekt porządku obrad przewiduje między innymi:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII XLVIII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia.
 7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za I półrocze 2018 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku.
 1. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2018 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest powiat skarżyski.
 1. Informacja o pozyskanych zagranicznych i krajowych środkach finansowych w roku 2017.
 1. Przyjęcie apelu Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany zasad ryczałtowego finansowania szpitali powiatowych w związku z trudną sytuacją finansową Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie.
 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

   1) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej,

   2) zmiany Uchwały Nr 314/XLIV/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26.03.2018 roku w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018,

   3) uchwalenia Statutu Powiatu Skarżyskiego.

 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu Powiatu Skarżyskiego w zakresie wykonywania zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej.
 1. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

DSC 9760