W minionym tygodniu, 4 września sali herbowej starostwa powiatowego, odbyła się XLVIII w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego, zwołana na wniosek zarządu powiatu. Radni podczas sesji rozpatrzyli i podjęli cztery uchwały w sprawie:

  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2018-2035,
  2. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok, w której m.in. zgodnie z decyzją zarządu powiatu przeznaczono z tzw. "wolnych środków" kwotę 266 tys. zł na zadania inwestycyjne roczne w 2018 r. takie jak: budowa hali przy II LO (76 tys. zł), budowa chodnika w Sorbinie (120 tys. zł), dokumentację projektową na budowę wiaduktu - (50 tys. zł) oraz na adaptację budynku po III LO na nowy DPS i mieszkania chronione (20 tys. zł),
  3. udzielenia pomocy finansowej dla gminy Bliżyn, w ramach której Powiat Skarżyski przeznaczył 10 tys. zł na zadanie pn."Odbiór, transport i utylizacja, azbestocementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Bliżyn".
  4. powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Skarżyskiego.

sesja rady powiatu - (nagranie audio)

DSC 3440DSC 3450DSC 3469DSC 3457DSC 3462DSC 3468DSC 3465DSC 3470DSC 3446DSC 3449DSC 3476DSC 3484DSC 3474DSC 3482DSC 3491DSC 3490

Audio: Łukasz Wisowaty

skarzyski-powiat-z-widokiem