W lipcu br. rozpoczęła się realizacja kolejnej powiatowej inwestycji drogowej. Tym razem w gminie Suchedniów samorząd powiatu skarżyskiego przebudowuje ul. Zagórską. Jest to inwestycja o wartości blisko 2 mln 125 tys. zł, która jak podkreśla starosta Jerzy Żmijewski realizowana jest w partnerstwie z czterema podmiotami.

 

 

Jednym z istotnych partnerów, którzy współfinansują przebudowę ul. Zagórskiej w Suchedniowie jest Nadleśnictwo Suchedniów, które w imieniu Lasów Państwowych przekazało na ten cel kwotę w wysokości 500 tys. zł. Jak zaznacza nadleśniczy Nadleśnictwa Suchedniów Piotr Fitas to jedna z wyższych kwot przyznana w skali kraju na tego typu przedsięwzięcie, które ma służyć przede wszystkim bezpieczeństwu mieszkańców, ale także i zabezpieczeniu przeciwpożarowemu obszarów leśnych.

 

 

Przebudowę ul. Zagórskiej wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Starachowicach. We wtorek, 4 września starosta Jerzy Żmijewski i nadleśniczy Piotr Fitas wspólnie wizytowali plac budowy i postęp trwających tam prac. Z informacji uzyskanych od kierownika budowy Damiana Gołębiowskiego wynika, że na dzień dzisiejszy wykonywane są prace związane z podbudową, brukarką i ustawianiem krawężników. 

 

 

W ramach realizacji inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi na odcinku blisko 950 metrów (od wiaduktu do granicy z lasem). Ulica zostanie poszerzona do 5,5 m. Ponadto wybudowany zostanie chodnik z kostki brukowej o szerokości 2 m, a pobocza zostaną utwardzone kruszywem. Inwestycja zakłada również wykonanie zjazdów na posesje wraz z przepustami, wykonanie rowów przydrożnych, regulację urządzeń infrastruktury podziemnej, oznakowanie poziome i pionowe, obsiew trawą oraz budowę 33 miejsc postojowych.

Całkowity koszt przebudowy ul. Zagórskiej wraz z budową chodnika wynosi 2 124 861,59 zł. Powiat skarżyski na ten cel przeznaczył 444 861,59 zł. Pozostała kwota pozyskana została ze środków pochodzących od Wojewody Świętokrzyskiego z Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości prawie 1 mln zł, od Nadleśnictwa Suchedniów - 500 tys. zł, z budżetu Miasta i Gminy Suchedniów - 160 tys. zł oraz od firmy MAXOL Sp z o.o. z Suchedniowa, która przekazała darowiznę w wysokości 20 tys. zł.

DSC 2999DSC 2961DSC 2981DSC 2984DSC 3002DSC 2987DSC 2989DSC 3010DSC 3016DSC 3033DSC 3038DSC 3057

tekst i foto: Jolanta Jagiełło

video: Łukasz Wisowaty 

skarzyski-powiat-z-widokiem