Już wiadomo, budynek po przychodni zdrowia przy ul. Warszawskiej 95 w Skarżysku Książęcym, wydzierżawiony przez Powiat Skarżyski zgodnie z uchwałą rady na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Skarżysku-Kamiennej, zostanie wyremontowany i przystosowany do potrzeb inspektoratu. W poniedziałek 20 sierpnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach podpisano umowę pomiędzy Powiatowym Lekarzem Weterynarii Krzysztofem Bąkiem a wykonawcą - firmą CDE SYLWIA OBARA z Kielc na rozbudowę i przebudowę budynku przeznaczonego na siedzibę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Skarżysku-Kamiennej, co rozpoczyna I etap inwestycji. Jak mówi starosta Jerzy Żmijewski dzięki dobrej współpracy powiatu oraz Wojewódzkiego i Powiatowego Inspektoratu Weterynarii niezagospodarowany od lat budynek, już w 2019 roku będzie jedną z wizytówek powiatu.

W ramach inwestycji powstanie budynek administracyjno-biurowy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii m.in. z rozbudowaną pracownią diagnostyki włośni, składnicą akt, punktem przyjęcia próbek z zakresu bezpieczeństwa żywności i pasz, punktem przyjęcia prób z zakresu ochrony zwierząt, salą konferencyjno-szkoleniową, punktem obsługi interesantów, pomieszczeniami gospodarczymi, magazynowymi, technicznymi i garażami. Przywrócony zostanie także do użytku plac i wjazd do budynku, co poprawi dostęp do urzędu dla interesantów. Planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2019 roku.

W spotkaniu inaugurującym rozpoczęcie rozbudowy i przebudowy nowej siedziby PIW, podczas którego podpisano umowę z wykonawcą robót inwestycyjnych, uczestniczyli świętokrzyscy parlamentarzyści - senator Krzysztof Słoń, poseł Maria Zuba, władze województwa świętokrzyskiego - wojewoda Agata Wojtyszek i wicewojewoda Andrzej Bętkowski, Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Bogdan Konopka, Powiatowy Lekarz Weterynarii Krzysztof Bąk oraz przedstawiciele powiatu skarżyskiego - starosta Jerzy Żmijewski i naczelnik wydziału organizacyjnego Mariusz Bodo.

39741101 2164433487131117 8940556076865028096 n39808046 652541281778368 8970166861303906304 n