- Szanowni Państwo jesteście świadkami historycznej chwili w Skarżysku-Kamiennej. Trzy lata dobrej, efektywnej współpracy pomiędzy miastem Skarżysko-Kamienna a Powiatem Skarżyskim oraz Zarządem Województwa Świętokrzyskiego i PKP doprowadziły do tego, że dziś jesteśmy świadkami podpisania preumowy na realizację zadania jakże ważnego z punktu widzenia społecznego i komunikacyjnego - mówił starosta Jerzy Żmijewski podczas konferencji dotyczącej podpisana preumowy na dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko-Kamienna”. Budowa tunelu pieszo-rowerowego dofinansowana została kwotą prawie 32 miliony złotych z działania „Infrastruktura kolejowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Inwestycja, która przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo ruchu kolejowego oraz usprawni komunikację w mieście rozpocznie się już w przyszłym roku.

W konferencji z przedstawicielami Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - marszałkiem Adamem Jarubasem i wicemarszałkiem Janem Maćkowiakiem uczestniczyli przedstawiciele samorządu powiatu skarżyskiego - starosta Jerzy Żmijewski, wicestarosta Artur Berus, członek zarządu Anna Leżańska oraz przedstawiciele Miasta Skarżyska-Kamiennej - prezydent Konrad Krӧnig, zastępca Andrzej Brzeziński i pracownik działu inwestycji UM Monika Kocia.

Projekt „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” będzie realizowany przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe. Całkowita jego wartość wynosi 45 milionów złotych. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego stanowi 85 procent wydatków kwalifikowalnych, to ponad 31 milionów złotych. Pozostałe 15% wartości inwestycji wraz z kosztami niekwalifikowalnymi to koszt, który poniesie PKP PLK S.A. - mówi marszałek Adam Jarubas, podkreślając, że to ważne rozwiązanie komunikacyjne, na które Skarżysko czeka od lat.

Tunel pieszo-rowerowy (o długości ok. 127 m i ponad 6 m szerokości przejścia wewnątrz tunelu i 2,70 m wysokości) powstanie pod torami. Jak mówi wicemarszałek Jan Maćkowiak - z tunelu będzie zjazd dla rowerów w okolicy dworca, a wyjazd po południowej stronie miasta w dzielnicy Kamienna. Ponadto z tunelu będzie dostęp do każdego z peronów. Na perony 2 i 3 będzie można dostać się schodami, albo windą, a na peron pierwszy będzie dodatkowo jeszcze pochylnią. Całe przedsięwzięcie związane z budową tunelu pieszo-rowerowego ma być zrealizowane przez PKP PLK do końca 2020 roku.

Poprawa układu komunikacyjnego w mieście wiąże się nie tylko z realizacją projektu dotyczącego budowy tunelu. Kolejnym etapem poprawy zintegrowanego układu komunikacyjnego, który realizować będzie m.in. Powiat Skarżyski, także w ramach efektywnej współpracy samorządów - powiatu, miasta i województwa oraz kolei, będzie budowa wiaduktu nad linią kolejową Warszawa-Kraków wraz z przebudową układu komunikacyjnego. Jak zaznacza starosta Jerzy Żmijewski kompleksowość tych inwestycji spowoduje, że utrudnienia w ruchu, które aktualnie występują pomiędzy Dolną Kamienną a Osiedlem Przydworcowym powinny zostać docelowo rozwiązane.

DSC 2371DSC 2452DSC 2468DSC 2504DSC 2518

skarzyski-powiat-z-widokiem