Uczestnicy konkursu mieli za zadanie poprawnie odpowiedzieć na pięć pytań. Nagrodą za poprawne odpowiedzi były albumy fotograficzne pt. „ Regionalne Specjały Powiatu Skarżyskiego ” wydane przez Starostwo Powiatowe.

Poniżej przedstawiamy pytania i prawidłowe odpowiedzi.

  1. W których roku powstał Powiat Skarżyski?

- 1923

-1945  

-1998

-2004

  1. Kto był pierwszym starostą skarżyskim?

- Łukasz Wojciechowski

- Jerzy Żmijewski

- Andrzej Bętkowski

  1. Ile gmin wchodzi w skład powiatu skarżyskiego?

-3

-5

-7

  1. Który ze starostów pełnił funkcję starosty skarżyskiego dwukrotnie?

- Andrzej Bętkowski

- Łukasz Wojciechowski

- Michał Jędrys

- Jerzy Żmijewski

  1. Ilu członków liczy obecnie Zarząd Powiatu Skarżyskiego?

-2

-3

-5

-7

Tylko dwie osoby udzieliły poprawnych odpowiedzi: Pan Andrzej Adamczyk i Maciej Rudzki.

Z tymi osobami skontaktujemy się osobiście i w dogodnym dla nich terminie przekażemy nagrody.

A już dziś zapraszamy do kolejnej edycji konkursu. Pytania konkursowe na stronie www.skarzysko.powiat.pl w zakładce Konkurs Powiatowy od 23 lipca.

 

KGW Skarzysko okladka Strona 1