Kapituła konkursowa wybrała laureatów prestiżowej nagrody „Powiatowe Dęby” przyznawanej przez Powiat Skarżyski. W tym roku wybrano laureatów tej nagrody w pięciu kategoriach: kultura, działalność społeczna, kultura fizyczna, sztuka i przedsiębiorczość.

 

Przypomnijmy.
Nagroda Powiatowe Dęby przyznawana jest przez Samorząd Powiatu Skarżyskiego za działalność, twórczość, wybitne osiągnięcia, efekty pracy polegające na popularyzowaniu pozytywnych wartości, działania wynikające z osobistego zaangażowania, poświęcenia, wytrwałości przekraczające etatowe i zawodowe obowiązki, znaczny wkład w promowanie powiatu skarżyskiego, jego rozwój i budowanie dobrego wizerunku.

W tym roku w posiedzeniu Kapituły uczestniczyło 26 osób, spośród 66 członków. Do nagrody „Powiatowe Dęby” wpłynęło łącznie 14 wniosków:
- 5 w dziedzinie KULTURA
- 2 w dziedzinie SZTUKA
- 4 wnioski w dziedzinie DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA ( w tym dwa na tą samą osobę)
- 2 w dziedzinie KULTURA FIZYCZNA
- 1 w dziedzinie PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wszystkie wnioski spełniały wymogi formalne.W wyniku głosowania laureatami nagrody zostali:

- w kategorii KULTURA – Pani Edwarda Anna Tchórzewska

- w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA – Pani Bożena Bętkowska

- w kategorii KULTURA FIZYCZNA – Pan Stefan Pawlukiewicz

- w kategorii SZTUKA – Pani Lucyna Kozłowska

- w kategorii PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – Pani Jolanta Żaczek

Laureaci zostaną uhonorowani statuetkami podczas uroczystej sesji Rady Powiatu.

deby